Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:74
Tarih:20/03/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Dünya Sosyal Hizmet Günü. Bu nedenle tüm sosyal hizmet emekçilerinin bu bayramını kutluyorum, bu gününü kutluyorum.

Değerli milletvekilleri, konu, bildiğiniz üzere Karaman. CHP'nin grup önerisi konusunda partim adına bir iki noktaya değinmek istiyorum.

Şimdi, Kalkınma Bakanlığının Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014 ve 2023 yılını hedef alan projeksiyonunda, bölge planlaması çalışmasında bölgenin tüm kaynaklarının ortak bir hedefe yönlendirilmesi amaçlanmış, kaynakların etkili ve etkin kullanılması için en yüksek katma değeri yaratacak şekilde sevk edilmesi hususları dikkate alınmış ve bölge içi gelişmişlik farklarını en aza indirme hedefine odaklanması yine planda belirtilmiş. Ancak, biraz önce vekil arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, bölge gelişmişlik farkları anlamında maalesef aradaki farklar açılmaya devam ediyor, kuraklık ve su sorunu bölgenin en önemli sorunu olarak karşımızda duruyor, tarımsal arazileri toplulaştırma çalışmaları tamamen bitirilmiş değil, organik tarım uygulamalarında mekânsal alanların belirlenmesi anlamında bir politika belirlenmiş değil, kırsal alanlarda bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için hiçbir projeksiyon doğru dürüst geliştirilemiyor.

Özellikle de bir hususa daha değinmek istiyorum: Karaman'la birlikte Konya merkez ilçelerini de kapsayacak olan bir metropolitan alan çalışması yapılmış ve küçük ölçekte maalesef plan bekliyor. Bu konuda da hiçbir planın ortaya konamadığını belirtmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bu sulama konusunda aslında Türkiye'nin çok önemli bir sorunu var. Bakın, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle yağmur suyu planlaması, yağmur suyunu tutma, daha sonra kullanma gibi bir proje yok. Avrupa yağmur sularını kullanırken bizim yer altı sularını kullanarak -yer altı sularının da seviyesini biliyoruz, maalesef gittikçe düşüyor- çok önemli tahribatlara neden olduğumuzu ve yer altı suları yanlış bir şekilde kullanıldığı için de çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Yine, Mardin'de Nusaybin, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde tarımsal arazide kullanılan elektrik nedeniyle birçok köyün, köylünün elektriği kesilmiş durumda. Aslında yine buradaki su politikası, sulama politikaları, sulamadaki proje eksiklikleri nedeniyle halk cezalandırılmaktadır. Eğer gerçekten doğru dürüst bir sulama projesi ortaya konursa, özellikle tarımsal sulamadaki sorunlar giderilirse bu tür sorunlarla karşılaşmayacağımızı belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)