Konu:Zeytin Dalı Harekâtı'nın Tamamen Uluslararası Meşruiyete Dayandığına, Kürtlere Karşı Bir Mücadele Yürütülüyormuş Algısının Yanlış Olduğuna Ve Bu Harekâtı Başarıyla Sonuçlandıran Tüm Güvenlik Güçlerini Yürekten Tebrik Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:74
Tarih:20/03/2018


Zeytin Dalı Harekâtı'nın tamamen uluslararası meşruiyete dayandığına, Kürtlere karşı bir mücadele yürütülüyormuş algısının yanlış olduğuna ve bu harekâtı başarıyla sonuçlandıran tüm güvenlik güçlerini yürekten tebrik ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Yalnız, algı operasyonlarının yapılmaması gereken çok önemli ve hassas bir konu ve bu anlamda da tamamen uluslararası meşruiyete dayanan bir harekât. Birleşmiş Milletlerin 51'inci maddesi çok açık ortadadır.

Yine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin sair defalar aldığı kararları var. Terörle mücadeledir. Burada, özellikle -yani ben de inciniyorum- sanki orada Kürtlerle bir mücadele varmış gibi, Kürtlere karşı bir mücadele yürütülüyormuş gibi bir algı yanlış bir algıdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) - Yani Sayın Başkan...

BAŞKAN - Tam tersine, Kürtlerin de Kürt kardeşlerimizin de huzuru, bölgenin de huzuru ve Türkiye'nin de bekası için terörle ve terör unsurlarıyla verilen bir mücadeledir ve bunu bir Kürt Meclis Başkan Vekili olarak ben burada ifade etmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yani burada, bu harekâttan dolayı, harekâtı gerçekleştirenlerin tebrik edilmesi lazım. Tek bir sivilin burnu kanamadan, 58 gün boyunca, onun için âdeta iğneyle kuyu kazarak yapılan bir mücadeledir. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) Orada 10 bin kilometre, 11 bin kilometre öteden gelen, dalgalanan bayraklar var, başka ülkelerin bayrakları var, terör örgütlerinin bayrakları var.

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) - Onlara da karşıyız.

BAŞKAN - Ve emperyalist bir iddiayla değil, tamamen insancıl bir yaklaşımla... Hem oradan Türkiye'ye sızan teröristleri önlemek hem saldırıları önlemek, Türkiye'nin de bekası, bölgedeki tüm Kürt kardeşlerimizin de huzuru için bu harekât gerekliydi ve bu harekâtı başarıyla sonuçlandıran tüm güvenlik güçlerini de bir kez daha ben de yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)