Konu:Bu ülkede şeker fabrikalarının kuruluş amacının sadece rantiyeye hizmet etmek olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:72
Tarih:15/03/2018


Bu ülkede şeker fabrikalarının kuruluş amacının sadece rantiyeye hizmet etmek olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bakın, bu şeker fabrikalarının kuruluş amacı, bu ülkede sadece rantiyeye hizmet etmek değildir. Eğer siz Erzurum'dan şeker fabrikasını kaldırırsanız Erzurum'u bitirirsiniz, Erciş'ten fabrikayı kaldırırsanız Van'ın nüfusunun yüzde 50'sini bitirirsiniz. Aynı şekilde, özelleştirme yapacağınız, daha doğrusu satacağınız bütün fabrikalarda bulunan insanları tekrar köyden başka kentlere göçe zorlarsınız. Bu, sosyal sorumluluk projesidir.

Soruyu şuradan sormak gerekir: Madem bu tür şeylerde zarar ziyan meselesi üzerinden bakıyorsunuz, insanların yoksulluğunu yönetmek için sosyal güvenlik fonundan, yardımdan geri adım atmıyorsunuz, "Daha fazla verelim." diyorsunuz, insanlar çalışarak, ekmek kazanarak, tarlalarında mücadele ederek yaşamlarını sürdürmek istiyor, neden siz onların arsalarından başkalarına rant sağlayıp onları üretimden uzaklaştırıyorsunuz? Bunun hiçbir sahici tarafı yoktur. Kâr ve zarar meselesi üzerinden bakılamaz insanlara. (CHP sıralarından alkışlar)