Konu:Chp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:71
Tarih:14/03/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Haymana Ankara'ya 75 kilometre mesafede bulunan Polatlı ve Balâ'dan sonra en büyük yüz ölçümüne sahip 3'üncü ilçe konumundadır.

2017 yılına göre Haymana'nın nüfusu 27.277'dir. Türkiye'nin başkentinin 3'üncü büyük ilçesi ne yazık ki gerekli yatırımlar yapılmadığı için sürekli göç verir konumdadır.

Değerli milletvekilleri, Haymana kaplıca suyu, Fransa'nın Vichy kaplıcalarından sonra içindeki mineral zenginliği açısından dünyanın en değerli 2'nci suyu olmasına rağmen ülkemizde dahi gereğince tanıtılamamaktadır ve bu tanıtım maalesef bir tanıtım bilincine yeterince yükseltilememiştir. Yani elimizde mineral açıdan çok zengin bir kaynak bulunmasına rağmen gerek yatırımların yapılmaması gerekse de buna dair bir planlamanın olmamasından kaynaklı, Haymana, Kızılcahamam'ın onda 1'i kadar bile gelişme olanağına sahip olamamıştır. Tabii, Kızılcahamam'ın İstanbul yolu üzerinde olması, önemli bir aks üzerinde olması mutlaka daha fazla gelişmesine olanak sağlamıştır. Ancak yine de Haymana'ya gereken önemin verilmediğini düşünmekteyim. Gerek yerli gerekse yabancı turistin Haymana'ya olan ilgisinin artmasını sağlamalıyız.

Haymana kaplıcalarının romatizmal hastalıklarda, cilt hastalıklarında tedavi edici amaçla sıklıkla tercih edildiğini hep birlikte bilmekteyiz. Ağrı giderici, özellikle bel ve sırt ağrılarını gidermede; egzama, Alzheimer, kalp hastalıkları ve diyabet gibi hastalıkların tedavisinde çok yarar sağladığına ilişkin bilim adamlarının ve uzmanların bu konuda bilgileri söz konusudur.

Yani burayı bir sağlık ve şifa merkezine dönüştürebiliriz. Dünyanın dört bir yanından insanları Haymana'da ağırlayabiliriz. Oteller, spor tesisleri, hastaneler, cilt bakım merkezleri, restoranlar ile yaşam ve nefes alanı ile kendine yeten, hatta ülke ekonomisine katkı da sağlayan bir ilçeye dönme olanağı varken Haymana'ya aslında Meclis olarak gerekli katkıda bulunmamız gerekir.

Bu bağlamda, Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu araştırma önergesini çok değerli buluyorum. Haymana yılda kaç yerli ve yabancı turisti ağırlayabilir? Bu sayıyı gelecek yıllarda nasıl artırabiliriz? Ne tür teşviklerle burası bir şifa merkezine dönüştürülür? Buna dair kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini tekrar burada ifade etmek istiyorum.

Başkente 75 kilometre uzaklıkta bulunan, doğal kaynaklar bakımından eşsiz bir zenginliğe sahip bir ilçe nasıl olur da her geçen yıl nüfus olarak biraz daha azalıyor, bütün bunların araştırılıp tartışılması gerekmektedir.

Önergenin lehinde oy vereceğimizi bildirerek sizleri tekrardan saygıyla selamlıyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan.