Konu:İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:68
Tarih:08/03/2018


İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şimdi, tekraren Sayın Paylan'ın bu sözlerine cevap vermeye gerek görmesem de şunu söyleyeyim: Sayın Paylan, bugün konuşmanıza referans aldığınız Moody's geçen sene Türkiye ekonomisiyle ilgili bir rapor yazdı, aynen dün yazdığı gibi bir rapor yazdı. Sonra ne oldu arkadaşlar? O raporda ne yazdıysa Türkiye ekonomisi onun tam tersine büyük bir başarı hikâyesi yazdı.

Şimdi, Moody's'in yüzü kızardı diyelim ki... Onlar diyorlar ki "Biz beklemedik bu kadar." Ee, bekleyemezsin çünkü sen ön yargılısın, politik saiklerle rapor yazıyorsun. Senin yazdığın raporların bir itibarı yok, yazdığın raporlar çöp değerinde. 2017 yılının başında Türkiye ekonomisine ilişkin Moody's'in raporunu getirelim burada konuşalım; o rapor ne yazmış, Türkiye ekonomisi yılı nasıl kapamış.

Şimdi siz kalkıyorsunuz raporları yalan ve yanlış olan bir kurumun yine yalan ve yanlış olan bir raporunu doğruymuş gibi Genel Kurulun huzurunda tekrarlıyorsunuz ve bunun üzerinden bir evham ve hikâye üretmeye kalkıyorsunuz. Size kimse inanmaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)