Konu:İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 16'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:68
Tarih:08/03/2018


İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 16'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Tabii, Sayın Paylan, herhâlde, çok sevinmiş olacak ki Moody's Raporu'yla ilgili çok da sevinerek böyle bir hikâye anlattı.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Ya, yapmayın Sayın Bakan, neye sevineceğim? Evet, işsizliğe çok sevineceğim(!)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Öncelikle şunu söyleyelim: Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Ya, hiçbir şey yok tabii(!)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Esasen, Moody's'in Raporu'nun kendi itibarı da zayıftır. Neden? Çünkü bu Moody's 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra Türkiye ekonomisine ilişkin son derece Türkiye ekonomisinin gerçeklerine aykırı ve Türkiye'yi kötüleyen raporlar yayınladı; 2017 yılı Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde "Türkiye ekonomisi 2017 yılında büyüse büyüse yüzde 2 veya 3 büyür." dedi, "Türkiye ekonomisinde -yine sizin belirttiğiniz gibi, güya- kamudan atılanlar nedeniyle kamuda kalite veya yönetişim sorunu olacak." dedi ama ne oldu arkadaşlar? 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 7'nin üzerinde büyüdü. "2017 yılında bütçe açıkları sürdürülemez seviyelere gelecek." diyen Moody's yılın sonunda bütçe açığının yüzde 1,5 seviyesinde kaldığını da gördü. Onun için, bugün piyasaların Moody's'in Raporu'na karşı verdiği tepki sıfırdır; Moody's'in Raporu'nun kendisi sıfır almıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Aynen öyle.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle, güçlü yapısıyla, kamu yönetimindeki yüksek kalitesiyle bu büyüme hikâyesini devam ettiriyor.

Sayın Paylan, geçen sene Türkiye'ye 12 milyar dolar yabancı sermaye geldi. Kusura bakmayın, burada çıkıp da kürsüden Türkiye ekonomisinin gerçeklerini olmayan şeylerle, Moody's'le... Anlaşılıyor ki sizin referansınız Moody's. Kusura bakmayın, Moody's'in kendisi hikâye olacak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)