Konu:Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 13'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:68
Tarih:08/03/2018


Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 13'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; değerli milletvekilimizin sağlıkla ilgili yapmış olduğu konuşmaya istinaden kısa bir açıklama için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, şehit analarını burada ayrıca zikretmek istiyorum, saygılarımızı sunuyorum.

Tabii ki sağlıkta her zaman çözülmesi gereken problemleler, meseleler olmuştur, olacaktır. Bütün bunları geniş bir çerçeve içerisinde... İnsan kaynağıyla ilgili çalışmamızı şu anda ilerletmiş durumdayız. İnsan kaynağımızı hem sağlığın ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirmek hem de eğitilmiş kadroları hizmete almak için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu sene önümüzdeki günlerde 27 binlik kadro için alım ilanına çıkacağız, tabii ki hepsi birlikte değil...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Tabii ki Maliye Bakanlığının serbest bırakacağı oranda...

BAŞKAN - Mikrofon açık, buyurun, devam edin Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Teşekkür ediyorum Başkanım.

Sadece sağlık personeli, sağlıkla ilgili personeli almayacağız, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin verildiği mekânlara kamu işçisi de alacağız bu süreç içerisinde, onun da ilanına çıkacağız.

Sayın milletvekilimizin zikretmiş olduğu hususların bir bir çözüldüklerini süreç içerisinde izleyeceğiz.

Teşekkür ediyorum Başkanım.