Konu:İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:68
Tarih:08/03/2018


İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

temsilcisi olmak, bir partinin genel başkanı olmak ona ayrıcalık kazandırmaz. Aynı gün Rize Cumhuriyet Savcılığının açıklamasına baktığınızda şunu görürsünüz: Orada aynı tüzük hükümlerinin uygulandığı başka bir tutuklu daha var. Niye bunu önergenize almadınız? Biz cezaevinde...

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - 2 kişiye işkence etmek diye bir şey mi var yani?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Bundan haberim olsaydı onu da alırdım. 2 kişiye yapılınca iyi mi oluyor?

ÖMER SERDAR (Devamla) - Dinleyin lütfen, dinleyin, gerçekleri öğrenin.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Ben biliyorum gerçekleri.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Laf olarak gelip burada konuşmanın ötesinde, bizim Komisyonun çalışmalarından haberdar olmadığınız açık ve net ortada.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Ben o Komisyonda kendim çalıştım.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Komisyonun üyesi önergeyi hazırlayan arkadaş burada olsaydı cezaevleri alt komisyonun ne kadar düzenli çalıştığını...

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Belli, çok güzel(!)

ÖMER SERDAR (Devamla) - ...bu konuda ne kadar etkin çalışmalar yaptığını görürdünüz.

Sayısal artma meselesine gelince: Şimdi bakın, Türkiye 15 Temmuz gibi bir süreçten geçti, Türkiye 4-5 terör örgütünün saldırısı karşısında. Bunun sonuçları ortaya çıkıyor ve bu sonuçları görmeden, siz, cezaevlerinde sayısal artıştan anormal bir şey olarak bahsederseniz bu doğru olmaz çünkü bu süreç içerisinde soruşturmalar yoğunlaştı, tutuklamalar yoğunlaştı bu terör örgütlerinden dolayı. Bunu nüfusla mukayese ederek "Nüfus şu kadar arttı, tutuklu sayısı şu kadar arttı." derseniz gerçekçi bir değerlendirme olmaz; bu, Türkiye gerçeğini görmemek olur. Dolayısıyla biz fazlalık sorununu kabul ettik, bütün raporlarımızda kabul ettik. Şu an bu sorun yaşanıyor ama bu fiziki altyapı sorunlarını giderme konusunda da Hükûmetin çok ciddi bir ödenek ayırdığını, bu konuda cezaevlerinde koğuş artırımına gittiğini, cezaevleri yaptığını da biliyorsunuz.

Dolayısıyla, şunu görmek lazım: Alt komisyonumuz... Ki komisyon üyesi sizin milletvekiliniz burada olsaydı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖMER SERDAR (Devamla) - Tamamlamak istiyorum.

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Serdar.

ÖMER SERDAR (Devamla) - ...bunu çok daha net ortaya koyacaktı. Komisyonumuz ciddi çalışmalar yapıyor, önerilerimiz oluyor. Önerilerimiz üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü adım atıyor.

Örneğin geçtiğimiz gün Elâzığ Cezaevinde yapılan incelemeyi anlatayım: Arkadaşlarınızın ısrarı üzerine bu incelemeyi ben yaptırdım. Geldiler, hemen teknik heyet gönderdim ardından Ceza ve Tevkifevlerinden. Yani biz ihlal konusunu kendi inancımız gereği, genç siyasi perspektifimiz gereği önemli buluyoruz.

Buradan diğer hatip arkadaşımıza da söylüyorum: Bu konuyu ciddiye alıyoruz, ciddiyetle takip ediyoruz. Bunu böyle bilmenizi isterim.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)