Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:67
Tarih:07/03/2018


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Bakan, iki bin yüz yıllık Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu Ordu'daki tarihî Kurul Kalesi'nin bitişiğinde andezit taş ocağı, mahkeme kararına rağmen, işletiliyor. Şu anda sit alanı içerisinde olması ve bilirkişi raporuna rağmen bu ocağın niçin çalıştırıldığı konusunda bilgi talebim var. Ayrıca, ülkemizde yapılan özelleştirmelerin hemen hemen hepsi hüsranla sonuçlanmasına rağmen neden şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde diretiyorsunuz? Et ve Balık Kurumunun özelleştirilmesi sonucu ülkede 1 kilo etin fiyatının 60 TL'ye kadar çıktığını biliyorsunuz. Eti dışarıdan ithal etme mecburiyetinde kaldığımızı da biliyorsunuz. Şeker konusundaysa yeni bir hüsran yaşamayalım derken şeker fabrikalarının özelleştirilmesini neden bu kadar önemli görüyorsunuz? Ayrıca, Hükûmetinizin şeker fabrikalarıyla ilgili hazırladığı projeksiyonu Meclisten neden saklıyorsunuz?