Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:67
Tarih:07/03/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu araştırma önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlarım.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin gündeme geldiği şu günlerde geçmiş döneme ait yapılan özelleştirmelerin kamuyu nasıl zarara uğrattığını en iyi TELEKOM'un özelleştirilmesinde görmekteyiz. Devirden önce üst üste dört yıl en fazla kurumsal vergiyi ödeyen, 2004 yılı içerisinde 2,2 milyar lira net kârı olan, 59.313 insana istihdam yaratan bu kurum, muhalefetin tüm ısrarlarına rağmen özelleştirilmişti, iktidar vekilleri de özelleştirmeyi aklayacak onlarca argüman sunmuşlardı. Şimdi şeker fabrikalarının özelleştirilmesi nasıl savunuluyorsa o zaman da TELEKOM'un özelleştirilmesi aynı nedenlerle savunuluyordu. İstihdamın daha da artacağına, altyapısı ve teçhizatlarının yirmi bir yıl sonra yeniden kamuya ait olacağına ve en önemlisi hizmet kalitesinin artacağı ve aynı oranda hizmetin ucuzlayacağına dair vaatlerle bu özelleştirme yapılmıştı. Ancak görüyoruz ki bu vaatlerin hiçbirisi yerine getirilmemiştir. 2018 yılı itibariyle bu vaatlerin tamamının gerçekleşmemiş olduğunu da burada ayrıca ifade edeyim.

2005 yılında özelleştirildiğinde 7 milyar 690 milyon öz sermayesi olan TELEKOM'un şu andaki öz sermayesi -biraz önce de belirtildi- 4 milyar 555 milyon liraya kadar gerilemiştir. Yine, borçların toplam varlıklarına oranı yüzde 40'lardan yüzde 85'e yükselmiştir. TELEKOM'un özelleştirilmesi sonrasında uğradığı gelir kaybı ve yüklemiş olduğu giderler yüzünden kamu ve hazine büyük bir zarar içerisindedir. Düşünün değerli milletvekilleri, devlet dört yıl üst üste en fazla kurumlar vergisi ödeyen bir kurumu yirmi bir yıllığına özelleştiriyor. Altına bu kuruma dair taşınmazların satışına dair de şerh koyuyor ama bu şerh ana sözleşme hükümlerine aykırı olarak ihlal edilmiş ve taşınmazları teker teker satılmaktadır.

TELEKOM'un özelleştirilmesi ve sonrasında yaşananlar aslında bir utanç tablosu olarak da karşımızda durmaktadır. Bu milletin varlığı bu ülkenin kredisiyle özelleştirilmektedir. Arazileri, taşınmazları göz göre göre halkın değerleri, yarattığı değerler satılmaktadır.

60 bin dolayında olan personel sayısı bugün 29.313'e düşmüştür. Her yıl kâr yaparken ne bankalara olan borcu ödeniyor, ne de hizmet kalitesinde maalesef bir artış yaşanmıyor. Özelleştirmeden önce 150 bin kilometrelik fiber ağa sahip olan Türkiye aradan geçen on üç yılda bir arpa yol gidemiyor.

TÜRK TELEKOM'un özelleştirilme süreci ve sonrasında uygulanan politikaların bir an önce araştırılması, kamunun uğradığı zararların belirlenmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması anlamında bu araştırma önergesini destekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Doğan.