Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:66
Tarih:06/03/2018


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, Sayın Özdemir kamuda çalışan taşeron işçilerin kamuya geçişine ilişkin konuda soru sordular. Ben de elimdeki bilgilere göre bu soruya cevap vermek istiyorum.

Öncelikle, kamuda uzun süredir taşeron işçi statüsünde çalışan kardeşlerimizin kamuya geçişleri konusunda, hepinizin bildiği gibi, yakın zamanda önemli bir düzenleme yaptık ve bu kapsamda yaklaşık 750 bin çalışanımız bu düzenleme çerçevesinde kamuya geçmiş olacak. Bakanlıklarımızda, kamu kurumlarımızda, mahalli idarelerimizde temizlik işlerinde, güvenlik işlerinde, diğer işlerde çalışan bu kardeşlerimiz için getirilen son derece önemli bir düzenleme. Hepinizin bildiği üzere, düzenleme yapılırken en geniş kapsamlı olacak şekilde, çalışanlarımızın kamuya alınması noktasında geniş bir çerçeve belirlendi. Başvuru süresi ve kamuya geçişe ilişkin süreç çok hızlı olacak şekilde tanımlandı. Şu anda süreç devam ediyor. Bütün taşeron firma yanında çalışan işçilerimiz başvurularını yaptılar. Kamu kurumları bu başvurularla ilgili gerekli hukuki değerlendirmeleri yaptı ve sanıyorum bugünlerde de yine, geçişle ilgili düzenlenen sınav aşamasına gelinmiş durumda.

Ben öncelikle, kamuda bu şekilde çalışan bütün işçi kardeşlerimize bu uygulamanın hayırlar getirmesini diliyorum. Son derece önemli bir düzenleme. Böylelikle, yıllardır çalıştıkları bakanlıklarda, kurumlarda emek veren, alın teri akıtan bu kardeşlerimize kamuda bir istihdam hakkı sağlamış olduk. Böylelikle önlerini görebilecekler, ileriye dönük beklentileri son derece olumlu yönde gelişecek. Yakın bir zamanda, ümit ediyoruz ki bütün bu uygulama hızlı bir şekilde tamamlanacak ve belirlenen takvim çerçevesinde de bu taşeron firmaların sözleşmeleri sonlandırıldıktan sonra bu kardeşlerimiz de artık, kamunun bir personeli olarak bundan sonraki çalışma hayatına devam edecekler. Burada gerek mahallî idarelerde gerek kamu kurumlarında çalışan bütün personelin kapsama alınması noktasında özellikle yasal düzenleme yapılırken en geniş çerçevede tanımlama yapıldı ve ben inanıyorum ki bu kardeşlerimiz istihdamla ilgili bu düzenlemeden sonra da daha fazla kamu kurumlarında faydalı hizmetler sürdürmeye devam edecekler.

Başvurular sırasında -bilindiği üzere bütün çalışanlar başvurularını yapabiliyorlar- burada kamuya geçişle ilgili belirlenen şartlar var. Bu şartlar konusunda kişilerin başvuruları üzerine şartların taşınıp taşınmadığı konusunda kurumlar araştırmalarını yapıyorlar. Bu araştırmalar çerçevesinde belirli nedenlerle, bir kısım başvurularla ilgili de kamu kurumlarının tabii ki yasadan gelen nedenlerle olumsuz geri dönüşleri var ama bu şunu gösteriyor ki bugün yapılan bu düzenleme sayesinde 750 bin işçi kardeşimiz kamuda istihdam hakkını elde etmiş oluyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Etmeyenler? Mağdur olanları konuşuyoruz Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu, gerçekten geniş bir kitleyi yani aileleriyle beraber düşündüğümüz zaman yaklaşık 3-3,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir düzenleme. Hükûmet olarak bu düzenlemeye son derece önem veriyoruz. Bu kardeşlerimizin artık bir firma aracılılığı olmaksızın doğrudan doğruya bulundukları yerlerde vatandaşlarımıza hizmet etmesinin önünü açıyoruz. Bu açıdan, gerçekten Hükûmet olarak bugüne kadar gerek çalışanlarımıza gerek emeklilerimize vermiş olduğumuz önem çerçevesinde burada da son derece güzel bir düzenleme yapıyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ölümü gösterdiniz, sıtmaya razı ettiniz. Sanki taşeronu biz getirdik.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada kardeşlerimizin gülen yüzlerini görüyoruz, mutluluklarını görüyoruz, bunlara şahit oluyoruz; Hükûmetimize teşekkür ediyorlar, "Allah razı olsun." diyorlar, biz de kendilerine aynısını söylüyoruz, onlardan Allah razı olsun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Onları siz taşeron yapmadınız mı? Niye yaptınız o zaman? Allah Allah...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hastanelerde, okullarda, atölyelerde, çalıştıkları her yerde bu kardeşlerimiz kamuya hizmet ediyorlar, bu kadar kamuda emekleri var, biz de o emeklerinin karşılığını veriyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Şu verilmeyenleri ver Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - O açıdan, yaklaşık 3-3,5 milyon insanımızı ilgilendiren önemli bir düzenleme ve bu düzenleme inşallah en yakın zamanda da sonuçlanmış olacak. Bu, son derece önemli bir konu.

Sayın Akar kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında bir soru sordular. Öncelikle şunu söyleyelim ki: Hükûmet olarak kamu-özel iş birliği kapsamındaki yaptığımız her bir proje başlangıç aşamasından itibaren, proje aşaması başta olmak üzere, fizibilite etütleri yapıldı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, rakamları sordum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bunların ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı faydalar hesaplandı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Rakamları sordum Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bunlar, Sayın Akar, bir günlük yatırımlar değil, bir ülkeyi değiştiren ve dönüştüren yatırımlar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sorum çok net.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu yatırımların Türkiye ekonomisine sağladığı faydaları vatandaş görüyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Demagoji yapmayın, sorum çok net.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Köprüden geçiyor, tünelden geçiyor, bundan istifade ediyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - 2 köprü, tünel için kaç lira ödediniz? Geçmiyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - En kötü köprü, olmayan köprü.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Geçmiyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Köprü de yapıyoruz, tünel de yapıyoruz, bu ülkenin dört bir tarafını inşaatlarla, şantiyelerle çeviriyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Alkış, alkış!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Vatandaş bu yatırımdan fayda sağlıyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, kaç para ödediniz, kaç para ödeyeceksiniz? Sorum çok net.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada siz bana garanti ödemesinden bahsediyorsunuz. Siz bana 90'lı yıllarda ödenen faizlerden bahsedin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bırak 90'ı, önümüze bakalım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 90'lı yıllarda kime faiz ödediniz? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Akar...

Sayın Bakan...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bütçenin yarısı faize gidiyordu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Önümüze bakalım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu milletten topladığınız vergileri faize, rantiyeye veriyordunuz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sorum çok net. Yahu, anlaşılmıyor mu? Türkçe konuşmuyor muyum?

BAŞKAN - Sayın Akar...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, rakam istiyorum, rakam.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Biz şimdi yatırım yapıyoruz, üretim yapıyoruz ve bunların hepsi de vatandaşa dönüyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, Maliye Bakanısınız, rakamlarla konuşun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, bu yollar, bu köprüler, bu tüneller yapıldıkça...

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Demagoji yapma Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...bu ülkede yatırım artıyor, üretim artıyor, istihdam artıyor, bu ülkede yatırımın önü açılıyor ve biz bunları yaptıkça da...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, Maliye Bakanısınız.

BAŞKAN - Sayın Akar...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, söylemiyor cevabını.

Sayın Bakan, Maliye Bakanısınız, rakamlarla konuşun. Rakam istiyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Biz bu ülkede rakamlara vâkıfız, rakamlarımıza sahibiz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kaç lira ödediniz, kaç lira ödeyeceksiniz?

BAŞKAN - Sayın Akar, lütfen yerinize oturun siz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ama cevap vermiyor soruya.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Merak etmeyin, kamu-özel iş birliği projelerini yapmaya devam edeceğiz. Bu ülkede daha fazla kamu-özel iş birliğiyle işler yapacağız, vatandaşın ihtiyacı olan her yatırımı da yapmaya devam edeceğiz, burada müsterih olun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, çok sakin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bugüne bakmayın, yarına bakın, yarınlara bakın, düne takılıp kalmayın.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bakalım.

BAŞKAN - Sayın Bakan, Genel Kurula hitap edin lütfen.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, Sayın Bakan, soruma cevap ver. Maliye Bakanısın, rakamlarla konuşun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ben hep rakamlarla konuşurum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kaç lira ödeyeceksiniz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Rakamlarla konuştum bugüne kadar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hani, buyurun. Soru sordum, buyurun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Geldim, burada kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında 2018 yılı bütçesinde...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, sorum çok net, sorum çok net.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...sizin bahsettiğiniz projeler için ne kadar ödenek öngördüğümüzü söyledim, söyledim arkadaşlar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Söylemediniz, söylemediniz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu bildiğiniz soruları tekrar tekrar sorarak sanki burada bir yanlış algı üretmek istiyorsunuz; bu, doğru bir düşünce değil.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bir daha soruyorum, sorum çok net: 2 köprü, 1 tünel için kaç lira ödeyeceğiz, kaç lira ödediniz?

BAŞKAN - Sayın Akar...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Merak etmeyin, bu ülkenin bütçesi, iki yakası bir arada olmaya devam edecek.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kime soracağım ben bu soru ya.

BAŞKAN - Sayın Akar...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Biz hesabını da kitabını da yapan, bilen insanlarız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, söyleyin rakamı, alkışlayacağım, rakamı söyleyin.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediriyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hükûmet olarak bu ülkenin büyümesi için, kalkınması için bundan sonra da bu projelere devam edeceğiz, onu da özellikle belirtiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Alkış arkadaşlar, bir rakam söyleyemedi, alkışlayın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.