Konu:İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:66
Tarih:06/03/2018


İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, bir teknik açıklama yapayım. Bu tasarıda asgari ücrete ilişkin iki tane teşvik var. Bir tanesi: Asgari ücret tutarının yılbaşında belirlenen tutar altına düşmemesini sağlamak üzere ilave asgari geçim indirimi teşviki var, benim kastettiğim odur ve o, devlet bütçesinden karşılanacak. Tutanaklardan çıkarın bakın.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Siz de bakın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Siz kürsüde asgari geçim indirimiyle ilgili asgari ücret desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını söylediniz, bunun doğru olmadığını söyledim.

İkincisi: İkinci teşvik de 100 TL asgari ücret desteği. Bu, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Zaten bunun ben aksini söylemedim. Siz başta asgari ücretin yılbaşındaki tutarın altına düşmemesini sağlayacak teşvikin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını söylediniz; bu, doğru değil.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Yani o 100 lirayı değil, öbür 100 lirayı alacak.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan da kendi konuşmasında o 100 TL'nin bütçeden karşılanacağını söyledi. Ben de onun yanlış olduğunu söylüyorum.

Siz de tutanaklara bakın lütfen Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Devlet bütçesinden karşılanacağını söyledim