Konu:İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:66
Tarih:06/03/2018


İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, Sayın Paylan biraz önce burada ilk konuşmasında asgari ücretin yılbaşındaki tutardan hiçbir şekilde aşağı düşmemesi noktasında getirdiğimiz teşvikin kaynağının da İşsizlik Sigortası olduğunu iddia etti. Ben söz alarak kendisine, Sayın Paylan, asgari ücretin yılbaşındaki tutarı seviyesinde kalması için getirdiğimiz teşvikin maliyeti genel bütçeden karşılanacak dedim. Tutanaklar getirilsin, bakılsın.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Az önce konuşmanızda ne dediniz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bakın, Sayın Paylan, sözümü kesmeyin. İlk konuşmanızda sizin söylediğinizin yanlış olduğunu söyledim, hâlâ söylüyorum.

İkinci olarak, burada getirdiğimiz bütün teşvikler doğrudan doğruya çalışanlara yönelik teşviklerdir.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Ne bakımdan yani?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bakın, geçen sene aynı teşvikleri getirdik, aynı teşvikleri.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Nereden karşıladınız?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sayın Paylan, bir müsaade edin, Komisyonda da sabır göstermiyordunuz.

Bizim burada getirdiğimiz teşvik geçen sene de vardı. Peki, ne oldu? İlave istihdam programını getirdikten sonra istihdamda 1,5 milyon istihdam artışı oldu. Yani devlet olarak getirmiş olduğumuz teşvikten kim yararlandı? Çalışan kardeşlerimiz yararlandı, istihdam arttı, ekonomi büyüdü, gelişti, o açıdan bu da doğru değil yani burada patronlara bir şey veriliyormuş da işçilere verilmiyormuş.

Sayın Paylan, toplum ve millet bir ve tek, hep beraberiz, geminin içinde beraberiz, gemi yüzüyor.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Nereden karşılanıyor Sayın Bakan? Nereden karşılıyorsunuz parayı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - İşçisi de bu gemide, işvereni de bu gemide sanayicisi de bu gemide. Bırakın bizi bize, bu ülkede yatırım yapan da üretim yapan da çalışan da bir, kenetlenmiş vaziyette ve burada getirilen imkânlar devlet bütçesinden karşılanıyor.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Geminin lüks kamaraları battı ama!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bunu dahi size açıklamak zorunda kalıyorum. Bakın, çok üzülüyorum, Plan ve Bütçe Komisyonunda olan, teknik manada ne anlama geldiğini bilmesi gereken birisiniz. Bizim genel devlet tanımı içerisinde İşsizlik Sigortası Fonu vardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bir cümle Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - İşsizlik Sigortası Fonu'nu da içine alan genel devlet tanımı vardır. Dolayısıyla biz bütçeyi yaparken genel devlet dengesi üzerinden yaparız. Bu masraflar ister genel bütçeden yani merkezî yönetim bütçesinden karşılansın ister İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılansın, ikisi de genel, devletin bir parçasıdır. O açıdan "Getirdiğimiz teşvikler devlet bütçesinden karşılanıyor." derken bunu kastediyorum.

Göreceksiniz, bu verdiğimiz teşvikler sayesinde 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Türkiye ekonomisi hedeflenenden daha fazla büyüyecek, istihdam daha fazla artacak ve vatandaşın verdiği vergilerle vatandaşın büyümesi sağlanacak.

Teşekkür ederim.