Konu:AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:66
Tarih:06/03/2018


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALTAY (Uşak) - Teşekkür ediyorum Başkanım.

Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

MEHMET ALTAY (Devamla) - Değerli arkadaşlar, grup önerimiz bu ve gelecek hafta Meclisimizin çalışma takvimi ve süreleriyle ilgilidir. Özellikle grup önerimizde "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına bugün görüşmelerine başlamayı planladığımız 533 sıra sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nı getirmeyi düşünüyoruz.

Özellikle grup önerimizde mart ve nisan ayları içerisindeki birleşimlerde sözlü soru önergelerinin görüşülmemesini planlıyoruz.

Haftalık çalışma günleri dışında 12 Mart 2018 Pazartesi günü ile 16 Mart 2018 Cuma günü saat 14.00'te toplanması ve bu birleşimlerinde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan işlerin görüşülmesini özellikle planlıyoruz.

6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 ve 16 Mart 2018 Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Ve Cuma günleri saat 24.00'e kadar çalışmalarını sürdürmesini önerimizde teklif ediyoruz.

Ayrıca, 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun ve dört bölüm olarak görüşülmesi teklifimizde yer almaktadır.

Değerli milletvekili arkadaşlarımız, özellikle grup önerimizde bugün görüşmelerine başlamayı planladığımız 533 sıra sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı özellikle vatandaşlarımız tarafından, milletimiz tarafından beklenen önemli değişiklikleri içermektedir. Bu bağlamda, özellikle yatırım, üretim ve istihdamın teşvikine ilişkin önemli düzenlemeleri içerisinde barındırmaktadır. Ayrıca, asgari ücretin yıl içerisinde vergi dilimlerinden etkilenmesine ilişkin sorunu ortadan kaldıracak kalıcı çözümü bu bağlamda ele almaktadır. Ayrıca, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin yapımla ilgili işlerinde KDV'nin kaldırılmasına, istisna tutulmasına ilişkin düzenlemeleri de içerisinde barındırmaktadır.

Bu nedenle, özellikle vatandaşlarımız için önemli düzenlemeleri içeren bu yasa tasarısının bir an önce kanunlaşması için tüm grupların da desteğini beklediğimizi ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)