Konu:Hdp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:66
Tarih:06/03/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA CELALETTİN GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Halkların Demokratik Partisinin önerisi üzerine söz almış bulunuyorum.

Sözlerimin başında, Sayın Başkan, başarılar diliyorum, tebrik ediyorum.

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Bu konu, daha önce de ifade edildiği gibi, bu kürsüye getirildi, tartışıldı, konuşuldu, uzunca süredir de konuşuluyor. Ancak bizi başka yerden tartışmaya çağırıyorsunuz. Kandil'i gölgede bırakmak için, bu ülkeye otuz yıldır büyük acılar çektiren, bu ülkeye...

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Bana bakarak konuşma yahu.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Size bakarak konuşmuyorum.

Kandil'in gündemden çıkarılması... Esaslı bir tartışma açıyorsunuz. Çok açık ve net bir şekilde, evet, yargıda mevcut sanıklar beraat etmiştir; yargı süreci tamamlanmamıştır, temyizi vardır ama beraat etmiştir. Ama bir gerçek var, bu kürsüde ifade ettim, 22 Temmuz günü ANF çok açık bir şekilde bu olayı üstlenmiştir, bütün dünya kamuoyuna düşmüştür. 29'unda, olaydan yedi gün sonra, uykuda uyuyan silahsız insanların öldürülmesinin örgüt üzerinde yaptığı travma nedeniyle örgüt yeni bir açıklama yapmıştır "Bunu biz yapmadık; bağımsız birimlerimiz, TAK yaptı." demiştir. Bunların hepsi kayıtlarda vardır. Bir kere, bu tespit edilmeli ve kayıtlara girmeli.

İkinci bir yanılgı, bizi sürüklemek istediğiniz ikinci bir yanılgı, bu olayın çözüm sürecini kestiği ve baltaladığıdır. Bu, doğru değildir.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bunu Başbakan açıkladı.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Ahmet Davutoğlu söyledi.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Bu, doğru değildir.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Başbakan açıkladı, Başbakanınız açıkladı.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Bakın, dinlerseniz anlatacağım, evraklara dayalı söyleyeceğim.

Bu olay 22 Temmuzda olmuştur, çözüm sürecinin 28 Şubat 2015 toplantısından sonra, örgütün silahı bırakması çağrısından sonra yapılan gelişmeler dolayısıyla olmuştur. Çok açık bir şekilde toplantıdan yirmi dakika sonra -Sayın Adnan Boynukara zannederim bunu burada ifade etti, makalesi var, kaynak da burada- Eş Genel Başkan Demirtaş "Hükûmet yürüttüğü politikayla zerre kadar umut vermiyor, barışa yaklaşmıyor." demiştir. Akabinde, Mustafa Karasu -örgütün Kandil'deki elebaşlarından birisi- çok açık bir şekilde "Şimdi Kürt sorununun çözümü tartışılıyor, hatta AKP tarafından PKK'nın silahlı mücadeleyi bırakacağı algısı yaratılmaya çalışılıyor. Apo ile PKK arasında görüşme olmadan, bu sorun çözülmeden 'PKK silah bırakacak.' 'PKK kongre yapıp silah bırakma kararı alacak.' biçimindeki yaklaşımlar demagojidir." demiştir.

Gelelim temmuza... 7 Haziran seçimlerinde Türkiye'de iktidar çoğunluğunun kaybedilmesinden cesaretlenen bu cani örgüt çirkin yüzünü...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayın.

Buyurun.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Suriye'deki olaylardan da cesaret alarak çok açık bir şekilde kanlı yüzünü göstermiştir.

Gene kayıtlardan okuyorum: 11 Temmuz, olaydan on bir gün önce KCK barajları gerekçe göstererek ateşkesi bitirdiğini açıklamıştır. 14 Temmuz günü, KCK'nın Eş Başkanı Bese Hozat "Yeni süreç devrimci halk savaşıdır." başlıklı bir yazı yazarak devrimci halk savaşı ve "..."(x)çağrısı yapmıştır.

Değerli arkadaşlar, geçmişi konuşmaya gerek yok, geçmişin belgeleri her yerde var. Gelin, bugün barış yapalım. Gelin, bugün 5 bin tır silah alan YPG'ye "Amerikan uşaklığını yapmayın." çağrısı yapalım. Gelin, bugün diyelim ki PKK'ya: "Bırak artık bu silahları, Mecliste siyaset konuşalım."

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Mecliste vekil bırakmadınız be. Ayıp be!

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Gelin, bugün burada barış için çağrı yapalım. Bırakın geçmişi. Türkiye Cumhuriyeti...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Ne geçmişi? Daha geçen hafta...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Daha yeni hakaretten 2 vekilin vekilliğini düşürdünüz.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Vekillerin neden olduğunu siz biliyorsunuz.

İbrahim Ayhan'ın o tweet'ini gördüğümde içim yandı benim.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Niye?

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Tunceli'de askerle çatışan adama...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - IŞİD'e karşı mücadele ediyordu.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - "Aliboğazı'nın, Dersim'in yiğit evladı" diye bir vekil tweet atar mı değerli kardeşlerim?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Yiğit değil miymiş? Onu mu...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - IŞİD'e karşı savaşan...

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Askerle çatışan adama siz de...

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Askerle değil, IŞİD'le.

BAŞKAN - Lütfen Genel Kurula hitap edin Sayın Güvenç.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)