Konu:Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:11/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Balıkesir'den geliyorum, Balıkesir'in Marmara Adası, Gömeç ilçesi sel felaketine maruz kaldı, çok sayıda hayvan telef oldu. Gelir gelmez Meclisin açık olduğunu, gecenin bu saatinde görüşmelerin olduğunu öğrendim ve geldim, büyükşehir yasasıyla ilgili ben de katkıda bulunmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkede dün 17 şehidimiz var. Suriye'ye Türkiye karışarak, Suriye'deki muhalifleri destekleyerek, Türkiye'den lojistik destek yaparak güneyimizi kanatmakta ve başımıza bela almaktadır. Aldığım haberlere göre, Türkiye'den gönderilen silahların, Türkiye'den geçen silahların, uçaksavar, roketatar, ağır silahların birçoğunun Özgür Suriye Ordusu'nun içerisindeki, oraya sızan PKK'lılar tarafından ele geçirildiği ve Türkiye'ye getirildiğidir.

Dün düşen helikopterin, hava şartları dolayısıyla düştüğü iddia edilen, söylenen helikopterin -benim de aldığım haber- 12 PKK'lı tarafından, bir grup tarafından havanla düşürüldüğü şeklinde bir iddia var.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Nereden aldın o haberi?

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Ülkenin gündemi bu iken, neden, nereden getirilen bir yasa önümüzde. Adının büyük olmasıyla? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Lütfen dinleyin?

Adının büyük olmasıyla şehirlerin büyümediğini, ülkenin birçok sorunu varken, yeni gündem değiştirip, aslında sizin zihninizin arkasındaki gerçek gündemi getirdiğinizi düşünmekteyim.

26 kalkınma ajansının seçilmesi, büyük şehirlerin? Yani Balıkesir'de, Ege'de, Marmara'da devlet, her kademede vatandaşla zaten uyum içerisinde, hâkimdir ama siz Diyarbakır'da, Van'da hâkim misiniz ki şu an yetkileri bu belediyelere daha çok vererek devletin oralardaki zaafa uğramasının yolunu açıyor, bunun hazırlığını yapıyorsunuz? Bu tasarı kimin mutfağında, nereden hazırlandı geldi diye düşünmeden edemiyorum, sormadan edemiyorum çünkü bu yasanın vatandaşa, halka getireceği herhangi bir katkı yok. Bu yasa, devletin gücünü, kuvvetini zaafa uğratmakta ve iddia edildiği gibi federasyonun yolunu açmak adına ortaya konan bir proje olduğu ifade edilmektedir.

Büyükşehir yasasının getirilmesiyle benim ilimde büyük mağduriyet yaşanacaktır. Balıkesir'in sahil ilçeleri, beldeleri yazın? Şu an nüfusu 11-12 bin olan Altınova yazın 80-100 bin oluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oraya hizmeti nasıl getirecektir, oradaki insanlara nasıl hizmet sunacaktır? Her şey için, ruhsat için, temizlik vergisi için, atık su vergisi için Büyükşehir Belediyesinin uygulamış olduğu şartlara oradaki kapattığınız belediyelerin bölgesindeki insanlar buna maruz kalacaktır. Bu mağduriyete neden sebep oluyorsunuz? Nedir buna gerekçe? Eğer vatandaştan alacağınız vergilerin artmasını istiyorsanız mevcuda ekleyin bunu. Ortalığı allak bullak edip bu kasabalardaki, beldelerdeki çok değerli arazilerin büyükşehrin eline geçmesi ve oralarda il genel meclislerinin lağvedilerek büyükşehir belediyelerinin birer yerel meclis şekline dönüştürülüp, yarın vereceğiniz? Demin iddia edildiği gibi, eğitimden birçok konuya kadar konuları yerel kişilerin eline bırakarak bu zafiyetin önüne nasıl geçebileceksiniz? Tarihî bir sınav vermektedir Meclis. AKP Grubunun vicdanıyla hareket etmesini istiyorum. Bu yasayı isteyen PKK, KCK, Barzani, BDP ve bir de AKP Grubu, elinizi vicdanınıza koyarak konuyu yeniden değerlendirmenizi, yarın pişman olmamanız adına bu fırsatı değerlendirmenizi diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.