Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle konuşması üzerine açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:30/11/2017


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle konuşması üzerine açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Sayın Başkanım, kayıtlara geçmesi için bir şey söylüyorum.

BAŞKAN - Sayın Boynukara, buyurun efendim.

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Elimde bir tutanak var, bu tutanakta Cumhuriyet Halk Partisinin bu kanun görüşmeleri sırasında verdiği bir önerge var; bu önergede kooperatif kurulması öngörülüyor. Hükûmetin teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi arasındaki tek şey, biri "Tütün işleme tesisi." diyor, biri "Tütün tesisi." diyor; "Kooperatif." Burada, hepsi burada; birincisi bu, bakabilirler kendileri. Yapılan şey budur, bunun dışında herhangi bir şey yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kooperatifçiyiz biz zaten, doğru.

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Ayrıca, halkın hassas olduğu alanları kaşımaktan her zaman siyaset çıkmayabilir, buna dikkat etmek lazım.

Diğer bir konu, tütünü yasaklayan, on beş günde on beş yasa teklifini getiren Kemal Derviş'tir. Kemal Derviş'in nerede siyaset yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Boynukara.