Konu:Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:30
Tarih:29/11/2017


Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ŞAHİN TİN (Denizli) - Başkanım, kayıtlara geçmesi için söz almak istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Tin.

ŞAHİN TİN (Denizli) - Denizli Çardak Organize Sanayiyle ilgili -Sayın Kazım Arslan tabii ki dile getirdi- çalışmalarımız devam ediyor. En son üretim reform paketiyle organize sanayilerdeki ipotekli arazileri sanayicilerimizin hizmetine sunmak için bir teşvik yasası çıkarılmıştır ve Denizlili sanayicilerimizin hizmetine de Çardak Organize Sanayi açılacaktır.

Teşekkür ederim.