Konu:İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:64
Tarih:27/02/2018


İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER SERDAR (Elâzığ) - Evet, sayın hatibe teşekkür ediyorum hatırlattığı için.

Aile Bakanlığıyla alakalı protokol meselesini daha bugün Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürümüzle görüştüm. Bu protokol cari bir protokol, süresi tamamlandığı için tekrar yenilenecek. Dolayısıyla öğrenim gören mahkûmların böyle bir sorunu yok yani geçici, arızi bir dönem için böyle bir sorun yaşanmış ama o protokol tekrar yenilenecek. Teknik bir nedenden dolayı olaya böyle yaklaşılmasını diliyorum.

Teşekkür ederim.