Konu:Mhp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:62
Tarih:21/02/2018


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MHP grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Cümlenizi saygıyla selamlıyorum.

Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum, Anadolu kültür mozaiği içerisinde eşsiz bir konuma sahiptir. Günümüzden yedi bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Çorum'da ilk organize devleti kuran Hititler'in ilk başkenti Hattuşaş bulunmaktadır.

Ekonomisi bakır işletmeciliği, el dokumacılığı, tarım ve hayvancılığa dayanan Çorum ilimiz, Sayın Usta'nın da araştırma önergesinde ifade ettiği gibi, son on dört yılda nüfusu en çok düşen 4'üncü ilimiz olmuştur. Çorum'un sanayileşmesinin gelişmesi için göçleri engellemek adına bir an önce bir eylem planının hazırlanmasının acil bir gereklilik olduğunun üzerinde durmak istiyorum.

Amasya Merzifon Havalimanı'nın ismine "Çorum"un eklenmesi oradaki sorunu çözmeyecektir. Uçuş planlarının yeniden yapılandırılarak özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerine uçuş seferlerinin eklenmesi zorunlu bir ihtiyaçtır. Çorum ve Merzifon Havalimanı arasındaki mesafenin de yine kısaltılması gerekmektedir.

Sadece sanayiyle değil, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Çorumluların da benzer sorunları bulunmaktadır. Kızılırmak ve Yeşilırmak arasında kalan verimli tarım arazilerinin kullanımı için sulama kanallarının açılması ve arazi toplulaştırma çalışmalarının da tamamlanması gerekmektedir. Yine, BAĞ-KUR kesintisi gibi tarımsal kesintilerde esnaf, tüccar ve sanayicinin sorumluluğu azaltılmalıdır ya da prim desteklerinin artırılması gerekmektedir.

Çorum'un önde gelen sektörlerinden tuğla ve kiremit sektörünün, makine sektörünün, kaba ürün üreten iş yerlerinin, un ve yem fabrikalarının en önemli sorunu nakliye masrafları olarak görülmektedir. Demir yolunun bu masrafları en asgari düzeye indireceği kesinken demir yolu çalışmalarının yine Sayın Usta'nın belirttiği gibi yapılmadığı, sadece proje bazında kaldığı, bunun da bir an önce bitirilmesi gerektiğini de burada tekrardan ifade etmek istiyorum. Bu sayede Çorumlu üreticinin hem yerli piyasada hem de uluslararası piyasada rekabet gücünün artacağı kesindir.

Göçü durdurabilmek ve insanımızı doğduğu yerde doyurabilmek için iş gücü imkânı oluşturacak yatırımların teşvik edilmesi, tarımsal desteklerin artırılması, hayvancılığı geliştirebilmek için Meclis araştırmasının açılması konusunda Halkların Demokratik Partisi olarak gereken desteği vereceğimizi burada ifade etmek isterim. Çorum'un kalkınması, insanların yaşam kaygılarının olmaması, göçlerin azalması bölgedeki diğer illerin de gelişmesine olanak sağlayacaktır diyorum.

Aslında bu konuları, bugün Çorum'u konuşmamızın bir nedeni de ülkemizde gelişme aksının sadece bir bölgeye, Adapazarı, Kocaeli ve İstanbul aksına sıkıştırılması ve Orta Anadolu ve geri kalmış diğer bölgelere bu yatırımların yapılmamasını sorunun esas kaynağı olarak görüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)