Konu:(10/123, 124, 125, 126) No.lu Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:61
Tarih:20/02/2018


(10/123, 124, 125, 126) No.lu Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşmeler böylece tamamlanmıştır.

Burada, özellikle çocuklara yönelik her türlü istismarın son bulacağı ümidiyle gerek Komisyon çalışmalarına gerek Genel Kurul çalışmalarına katkı sunan, emek veren, destek veren tüm siyasi parti grupları ve tüm milletvekillerine ben de hassaten teşekkür ediyorum. Dileğimiz, bir daha bu tür olaylarla karşılaşmamak. Bu olayların olmaması adına gerek yasal mevzuat açısından yapılması gereken değişikliklere gerekse de toplumsal bir olay olduğuna göre toplumsal bilinçlendirmeye de ihtiyacımız var ve bunu sağlayacak olan da hepimiziz, ayrı ayrı her birimizin emeği, katkısı son derece önemlidir.

Tekrardan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.