Konu:Çocuk istismarı konusunun çözümünü ararken bazı gündem maddelerini kaçırmamak gerektiğine ve göstermelik çalışmaların yeterli olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:61
Tarih:20/02/2018


Çocuk istismarı konusunun çözümünü ararken bazı gündem maddelerini kaçırmamak gerektiğine ve göstermelik çalışmaların yeterli olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Şimdi, konunun çözümünü ararken bazı gündem maddelerini de kaçırmamak lazım. Bakın, yaş sınırını, Kur'an kursuna giden çocukların yaş sınırını düşürdüler, hemen ardından da 2013'te "263" dediğimiz, TCK 263'ü kaldırdılar ve bu şekilde ne oldu? Sadece para cezası olunca önüne gelen okul açmaya, eğitim kurumu açmaya başladı ve savcılar müdahale etmiyor. Sadece Kadıköy'de bu şekilde 50 tane okul var okul öncesi eğitimde. Bir savcının ise müdahale ettiği tek örnek Karaman örneğidir. Bunlara dikkat çekmek isterim.

Şunu unutmayalım: Geçen yıl bu tarihlerde, bu konu gündeme geldiğinde Mecliste yaptığım bir konuşmanın ardından bir oylama olmuştu ve ne kadar acıdır ki sayın bakana tebrikler yağmıştı "komisyon kurulmama kararı çıktı oylamada" diye. O konuşmanın ardından Türkiye içinden ve dışından çok tepki geldi ve sonra komisyon kurulması gerekti ama göstermelik çalışmalar hiçbir zaman yeterli olmuyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Karabıyık.