Konu:697 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:58
Tarih:13/02/2018


697 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CELALETTİN GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Önergeyle, olağanüstü hâl kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan; memuriyet veya kamu görevinden çıkarma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, rütbelerin geri alınması ve emeklilik kimliklerinin iptali, madalyaların geri alınması, kurum ve kuruluşların kapatılması ve benzeri işlemler ile bu işlemlerin kaldırılması gibi doğrudan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemlerin yürürlülük tarihi konusunda kanun hükmünde kararnamelerin kanunlaşma sırasındaki farklılık sebebiyle oluşabilecek tereddütlere mahal verilmemesi amacıyla bu işlemlerin yürürlülük tarihinin ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih olduğu açıklığa kavuşturulmaktadır.

Ayrıca, olağanüstü hâl kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde kararnamelerle doğrudan tesis edilen işlemlerle ilgili olarak kanun hükmünde kararnamelerin kanunlaşmasından dolayı herhangi bir tereddüt yaşanmaması maksadıyla Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna verilen görev ve yetkilerin devam ettiği ve Komisyon tarafından bugüne kadar alınmış olan kararların geçerliliğini koruduğu hususları açıklığa kavuşturulmaktadır.

Arz ederiz.