Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:57
Tarih:08/02/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET İLKER ÇİTİL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP grup önerisi hakkında AK PARTİ Grubumuz adına aleyhte söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, sınırımızda devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum.

Değerli milletvekilleri, kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Ülkemizdeki en son resmî rakamlar değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde yaklaşık 96.200 erkek ve 67.200 kadının kanser teşhisi aldığı gözükmektedir.

Sayın milletvekilleri, son beş yılı değerlendirecek olursak da erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseriyken, tütüne bağlı kanserler de önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda en sık görülen dört kanserden en başta geleni meme kanseri olmaktadır. Hem erkeklerde hem kadınlarda bağırsak kanseri üçüncü sırada en sık görülen kanser türüdür. Çocukluk çağlarında ise lösemi en sık görülen kanser türü olmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik ülke genelinde kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri olarak adlandırılan KETEM kurulmuş olup hâlihazırda ülkemizde 33'ü mobil olmak üzere, 198 adet KETEM ünitemiz mevcuttur. KETEM merkezlerimize yenilerinin eklenmesi için de gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Kanser kontrolünde ise Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları özetlemek gerekirse 2002 yılında sadece 2 ilde olan kanser kayıt merkezimiz bugün 81 ilimizde vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 33 mobil KETEM'le kanser tarama hizmetini vatandaşımızın ayağına kadar götürmekteyiz. Yılda yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza ücretsiz tarama imkânı sunmaktayız. İzmir Kanser Kayıt Merkezimiz Kuzey Afrika ve Batı Asya'nın eğitim merkezi olurken 8 adet kayıt merkezimiz de akredite edilmiştir. Birinci basamakta kanser tarama rakamlarımız kısa sürede 4-5 misline çıkmıştır.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde ve dünyada en sık ve en ölümcül olarak görülen kanser türlerinden olan meme kanseri taramaları 40 yaşından itibaren kadın nüfusumuza gelişmiş teknolojiye sahip mamografi cihazlarıyla yapılmaktadır. Yine, kalın bağırsak kanseri taramaları, dışkıda gizli kan saptama ve kolonoskopi yoluyla yapılmaktadır.

Rahim ağzı kanserleri açısından ise tarama testleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerimizde yapılmaktadır. Bakanlığımızın bu hususta ücretsiz taramalar yaparak koruyucu sağlık hizmetleri alanında her zaman olduğu gibi, reform niteliğinde önemli adımlar attığı da görülmektedir. Halk sağlığını tehdit eden konularda Hükûmet olarak gerekli tedbirleri alarak reform niteliğindeki politikaları uygulamaya geçirmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle hâlihazırda ülke genelinde aynı standart ve nitelikte devam etmekte olan hizmetlerimiz için ise Meclis araştırması açılmasını...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET İLKER ÇİTİL (Devamla) - ...uygun bulmadığımızı buradan ifade etmek istiyorum.

Ben de bir dakika süre alırsam...

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlamak üzere bir dakika ek süre veriyorum.

Buyurun.

MEHMET İLKER ÇİTİL (Devamla) - Benden önceki konuşmacılar özellikle hem sağlıkta hem kanserle mücadelede çok büyük paralar harcandığı ifade etmektedirler. Oysa yapılan araştırmalar sonucunda Türk vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı en yüksek noktadadır ve diğer ülkelere göre dünya genelinde en çok sağlık memnuniyetini en az personelle ve en az finansmanla yapan bir ülkeyiz. Ben bundan dolayı emek veren tüm sağlıkçılarımızı, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Başbakanımızı ve sağlık bakanlarımızı tebrik ediyorum.

Buradan da şunu ifade etmek istiyorum: Söz sağlık ve benden önceki yerinden konuşan milletvekillerimiz Tabipler Birliğiyle alakalı söz aldılar. Ben Tabipler Birliğini kınadığımı buradan ifade ediyorum. Hekim olmam hasebiyle, geçmişten bu yana hekim hakları dışında her türlü şeye giren, burnunu sokan, terör konusunda altyapıyı oluşturan, hatta kaosa götürme şeklinde maşa olan bu hekimleri, başında da "Türk" ibaresini kullandıklarından dolayı kınıyorum. Oysaki hekim haklarını savunmak, Hükûmetimizde ve Sağlık Bakanlığımızda sağlığa yönelik hizmetler açısından istişare etmenin çok daha uygun olacağını düşünüyor, bu vesileyle de ekran başında bizleri izleyen aziz milletimizi ve Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çitil.