Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:57
Tarih:08/02/2018


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ŞAHİN TİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve yüce milletimiz; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Suriye'de gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Rabb'im ordumuzu muzaffer kılsın. Kahraman askerlerimizin dualarımızla her zaman yanındayız.

Demir çelik sektörünün yaşadığı sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırmasının açılmasına yönelik MHP Grubunun vermiş olduğu önerge üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle, sanayi alanında yaşanan gelişmelere duyarsız kalmayan ve bu hususta neler yapabiliriz diye fikir geliştiren MHP Grubuna teşekkür ediyorum.

Dünya demir çelik üretimi son on altı yılda ortalama 2 kat artmıştır ve 2016 yılında toplam 1,6 milyar tonluk bir üretim kapasitesine ulaşmıştır. Türkiye, çelik üretim sıralamasında dünyada 2000 yılında 17'nci sırada bulunurken üretimini önemli ölçüde artırmış, 2005 yılında 11'inci ve 2016 yılında 8'inci sıralarda yer almaktadır. Ülkemiz çelik sektörü Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölgelerinin en büyüğü, Almanya'nın ardından Avrupa'da 2'nci sıradadır. 2016 yılında yüzde 64 olan kapasite kullanım oranı 2017 yılında yüzde 73 oranına ulaşmıştır. 2017 yılında ham çelik üretimimiz yüzde 13,1'lik oranda artışla 37,5 milyon tona çıkarak rekor kırmıştır.

Değerli milletvekilleri, uluslararası anlaşmalara da uyarak sektörümüzün üzerindeki ekstra yükleri kaldırma çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle savunma sanayisinde kullanılan nitelikli çelik üretim araştırma ve geliştirme çalışmalarını ilgili kurumlarımız, Sanayi Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız... Bu sayede yerli ve millî üretim projelerimizin girdileri de yine çelik sektörümüzden olacaktır.

Metal sektörü işletmeleri için modern organize sanayi bölgeleri ve ihtisas endüstri bölgeleri kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda da Denizli makine ihtisas organize sanayi bölgesi kurma çalışmalarımız da süratle devam etmektedir.

2017 yılında ihracatımız yüzde 10,4 artmıştır. Sanayi ürünleri ihracatımız da yüzde 13,4 oranında artış göstermektedir. Otomotiv ihracatı yüzde 19,5, demir çelik dışı metaller de yüzde 14,6 oranında artmıştır. Çelik ihracatımızın artışı ise yüzde 26,4'tür. Demir çelik sektörü ülkemizin ihracatında 3'üncü sırada yer almaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ŞAHİN TİN (Devamla) - Bu düşüncelerle, sektörde yaşanan olumlu gelişmeler ve ilerlemeler göz önüne alındığında Meclis araştırması komisyonu açılmasına gerek olmadığını değerlendiriyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tin.