Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:56
Tarih:07/02/2018


Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim.

Tabii, Sayın Gök çok net sordu, ben de çok net cevap vereceğim.

Öncelikle, tabii, biz yaklaşık saat 14.00'ten beri buradayız. Dolayısıyla, Sayın Fidan'ın böyle bir görüşme yapıp yapmadığı konusunda doğal olarak bilgimizin olması da şu an itibarıyla mümkün değil. Ama şunu söyleyeyim genel olarak: Tabii, istihbarat örgütlerinin çalışma şekilleri, yöntemleri, kuralları çok farklıdır. Yani, bu herhangi bir şey anlamına gelmiyor ama bu kanallar genelde her zaman açık tutulur, bu olay için de söylemiyorum, her olayda, her zaman açık tutulur. Yani, burada önemli olan resmî ilişkilerdir yani kamuoyuna mal olan, resmî olarak açıklamalar, deklarasyonlar ya da alınan kararlar, eylemlerdir. Dolayısıyla ikinci sorunuzu bu çerçevede değerlendirmek gerekir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Yani görüşmüş olabilir mi?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yani, bilgimiz yok diyorum işte, saat 14.00'ten beri buradayız, sizinle birlikteyiz, Meclisteyiz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ama olabilir de diyorsunuz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakın, hayır, öyle bir şey söylemedim ben.

LEVENT GÖK (Ankara) - Olabilir de diyorsunuz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Öyle bir şey söylemedim. Söylediğim çok net.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben de çok net anladım. Yani "Suriye rejiminin Ulusal Güvenlik Başkanıyla MİT Müsteşarı görüşmüş olabilir." dediniz.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - O sizin yorumunuz Levent Bey.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben öyle anladım.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakın, öyle bir bilgiye sahip olmadığımız, doğal olarak burada bulunduğumuz için bir...

LEVENT GÖK (Ankara) - Ama olabileceğini de ifade ettiniz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hayır, sadece, bir, bu, bugün için değil, genel kuraldır yani yüz yıl önce de böyleydi, elli yıl önce de böyleydi, bugün de böyle, muhtemelen yarın da böyle olmaya devam edecek. Daha önce de bu tartışmalar gündeme geldi başka vesilelerle aslında. Sadece bir gerçeği hatırlatıyorum yani bilinen, olan durumu, defakto, fiilî olan bir durumu ben sadece hatırlatıyorum. Hepsi bu.

Teşekkür ederim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Benim bir sorum daha vardı Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

DİDEM ENGİN (İstanbul) - İlk soruya yanıt vermediniz Sayın Bakan.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkanım, benim bir sorum daha vardı. Bu, Afrin harekâtıyla ilgili Suriye rejimi muhatap alınarak bir yazılı bildirimde bulunulmuş mudur? Çok net bir soru. Sayın Bakan bu soruyu cevaplandırırsa sevinirim.

BAŞKAN - Söz istiyor musunuz Sayın Bakanım?

Bir dakika söz veriyorum Sayın Bakana.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim.

Bakın, harekât başladıktan sonra bütün dünya -öyle söyleyeyim- bilgilendirilmiştir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Rejim efendim, Suriye'deki devlet, rejim.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakın, bütün dünya bilgilendirilmiştir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Efendim, bir adını koyun. Yani Suriye devlet rejimi bilgilendirilmiş midir, bilgilendirilmemiş midir?

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkanım, Sayın Gök sorusunu sordu, cevabını aldı.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Gök, yani cevap çok net, dünyaya bilgi verdik, açıkladık.

BAŞKAN - Sayın Gök, evet, böyle bir üslup yok.

Toparlayınız Sayın Bakan.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben Suriye diyorum efendim.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ha, şöyle, yani özel olarak, efendim, Suriye rejimine antetli, resmî, öyle bir şey yok zaten, yani olması da mümkün değil. Sorunuzun cevabı buysa...

LEVENT GÖK (Ankara) - Suriye devlet rejimine Afrin harekâtını yazılı olarak bildirdiniz mi?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakın, ben de söylüyorum size, resmî, antetli bir şey yok ama bütün dünyaya duyuruldu.