Konu:Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:56
Tarih:07/02/2018


Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle çok net bir şekilde, daha önce ifade ettik, şimdi de söylememiz gerekiyor: Özgür Suriye Ordusu, Suriye halkının temsilcisidir. Bu çok net, tartışmasız bir gerçektir. Çünkü biz Türkiye olarak işin içindeyiz. Hepsinin, bütün Özgür Suriye Ordusu mensuplarının nasıl belirlendiği, nasıl Suriye halkını temsil ettiği noktasındaki bütün ayrıntılara, bilgilere sahibiz. O nedenle çok net bir şekilde söylüyorum. Özgür Suriye Ordusu, Suriye halkının, Türkiye'deki mülteciler de dâhil olmak üzere onların temsilcisidir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ile Suriye halkının bu bölgeye yönelik politikalarda hedefleri ve menfaatleri örtüşüyor. Biz Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünü ciddi bir tehlike ve tehdit olarak görüyoruz ve bu terör örgütünü temizlemek için uluslararası hukukun bize verdiği yetkileri, hakkı kullanarak mücadele ediyoruz ve bir operasyon yapıyoruz şu anda, daha önce de yaptık. Aynı şekilde Özgür Suriye Ordusu da kendilerini kendi topraklarından çıkaran işgalcilere karşı mücadele ediyor. Bunlar aynı kesim, aynı terör örgütü. Bunları topraklarından edenler ile Türkiye'ye büyük tehdit oluşturan, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine karşı ciddi bir tehdit oluşturan örgüt aynı örgüt. Dolayısıyla, bu noktada Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu anlamda, söylediğim anlamda ve çerçevede ve sınırda aynı hedefte birleşebiliyorlar, birleşiyorlar. Yani terör örgütünün... (Uğultular)

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye efendim.

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanımız çok önemli bir konuda açıklama yapıyor. İçerideki gürültü ve uğultudan hiçbir şey anlaşılmıyor. Rica ediyorum sayın milletvekilleri...

Buyurun Sayın Bakan.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Özgür Suriye Ordusu, tamamen legal, kendi halklarının hakkını koruyan ve kendilerini topraklarından süren terör örgütünün işgalini ortadan kaldırmak için hareket eden bir örgüttür, bir organizasyondur. O, bir ordudur.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Şam rejimine karşı savaşmadılar mı onlar?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Şimdi, bununla bağlantılı şunu da söyleyeyim, biraz önce gündeme geldi: "YPG" diye bir şey yok aslında, yani o şekilde sunulmaya çalışılan aslında bir yapı var, o yapı PKK'nın kendisi. YPG, PYD PKK'nın kendisi, aynen öyle. Yani bütün sözde yöneticileri ortak, bütün teröristler ortak, aynı terörist havuzunu kullanıyorlar. YPG PKK'nın kendisi onun için ayrıca... Hep söylüyoruz, bugün de söyledik; ben, bütün herkes söylüyor: Terör örgütüdür. Ayrıca, onun yani...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bitiriyorum Sayın Başkan.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Sizden başka inanan yok.

BAŞKAN - Tamamlayınız Sayın Bakanım.

Buyurun.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - ...formel yöntemlerle terör örgütü ilan edilmesi süreci gibi bir formaliteye ihtiyaç yok. Çünkü YPG, PYD her şeyiyle organik olarak PKK'nın bir parçasıdır, bir şubesidir, yani Suriye şubesidir. O nedenle, dolayısıyla ismine ne derseniz deyin, ismini nasıl çevirirseniz çevirin, nasıl pazarlamaya çalışırsanız çalışın; alttan da baksanız, üsten de baksanız, yandan da baksanız YPG bir terör örgütüdür, PKK'nın kendisidir. Dolayısıyla, yani onu terör örgütü tanımıyorsunuz gibi söylemlerin bu anlamda, çok fazla bir, herhangi bir geçerliliği yok.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Yani Sayın Bakan, ÖSO Suriye halkının temsilcisi, maaşını da Suriye devleti ödüyor, öyle mi?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakın, biraz önce söyledim aslında, terör örgütü şu anda operasyon yapılan bölgelerde inanılmaz bir şekilde dezenformasyon ve yanlış bilgi aktarımında bulunuyor. Bunun sayısız örnekleri ortaya çıktı, doğrusunu da kamuoyuyla paylaştık ve deşifre ettik.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Neyi ettiniz?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yani fotoğraflar, işte daha önceki rejimin saldırılarında hayatını kaybetmiş çocukların, kadınların fotoğrafları sanki burada Türk kuvvetleri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürülmüş gibi gösterilmeye çalışılan, buna benzer, bu anlamda inanılmaz sayıda karalama amaçlı bu tür olayları ortaya çıkardık ve dünya kamuoyuyla da paylaştık. Bu da onlardan bir tanesi, söyledikleriniz de onlardan bir tanesi, kesinlikle. Yani, ha, yanlış yapılmaz mı? Yanlış yapılabilir, olabilir. İnsanlar özellikle bu tür dönemlerde hata yaparlar ama önemli olan şu: Hata yapıldığı zaman üzerine gidilmesi ve onunla ilgili hata yapanın da gerekli kurallar çerçevesinde cezalandırılması. Bunlardan kesinlikle taviz verilmiyor, bakın, kesinlikle taviz verilmiyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu operasyon sırasında uluslararası hukuku ve genel değerleri, insani değerleri ihlal ettiği ispat edilmiş bir tane örnek uygulama yoktur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Zaten operasyonun kendisi uluslararası hukuka aykırı.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Onun dışındakilerin tamamı, maalesef, terör örgütünün dezenformasyon çabalarının birer yansımasıdır, bundan ibarettir. Zaten, o söylediğiniz örneklerle ilgili de aslında açıklamalar yapıldı. Onların da daha önce başka dönemlerde, başka tarihlerde yaşanmış hadiseler olduğu ortaya konuldu, evet, konuldu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Çok eminsiniz, çok eminsiniz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ayrıca, yani münferiden yapılan hatalar olabilir ama hatanın üzerine gidilmesi, hatayı yapana ilişkin gerekli müeyyidenin, cezalandırmanın tatbik edilmesi gerekiyor. Bu yapılmamışsa, böyle bir olay var ve bu yapılmamışsa yani Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından hak ihlalleri, insan hakları ihlalleri söz konusu ise ve üzerine gidilmemişse onun ortaya konulması gerekir ama konulamıyor, yok, sadece örgütün dezenformasyonla ilgili iddiaları var, onun dışında başka bir şey yok.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.