Konu:Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:56
Tarih:07/02/2018


Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik, sivil ölümlerle ilgili olarak gündeme getirilen bütün iddiaların tamamının yalan ve manipüle edilmiş, belli bir algı oluşturmaya yönelik haberler olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bugüne kadar -19'uncu gündeyiz- Türk Silahlı Kuvvetlerinin özellikle sivillerin zayiat görmemesi için gösterdiği hassasiyet gerçekten takdire şayandır ve hiçbir ülkenin ordusu bu kadar titizlik içerisinde böyle bir operasyon gerçekleştirmemiştir.

Bakın, koalisyon güçlerinin bugüne kadar Suriye'de yaptıkları operasyonlarda 911 sivilin öldürüldüğü yine koalisyonun resmî açıklamalarında yer almaktadır. Aslında sayı daha da fazla ama resmî rakam 911. Bakın, El Bab Operasyonu'nda -buna benzer bir operasyon orada gerçekleştirildi biliyorsunuz- Fırat Kalkanı Harekâtı'nda sivil kaybı yok denecek kadar azdır. O nedenle zaten çok titiz davranıyoruz. Gerçekten masum insanların en ufak bir zarar görmemesi için gerekli her türlü tedbir alınıyor, harekât planları da buna göre dizayn edildi, buna göre gerçekleştiriliyor; buna göre planlandı, buna göre gerçekleştiriliyor.

Sivil kaybı şu olabilir: Etek giyen teröristler var. Bu doğru, gerçekten, bu gerçek; burada da aynısını yapıyorlar. Yani sivil olarak etek giyen teröristleri kastediyorlar çok büyük bir ihtimalle. Bir zayiat varsa onlar sivil gibi görünen, görünmek isteyen ama etek giymiş teröristlerdir; karıştırmamak lazım, onlar sivil değil, onlar terörist. Ama özellikle sivil kıyafeti içine girerek uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, hepsi bu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) -Tamamlayabilir miyim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun, sözlerinizi tamamlayınız.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama orada esas katliamı yapan, zorla oradaki insanları, çocukları askere almaya, sözde askere almaya çalışan ve karşı çıktıklarında katleden -sayısız örnekleri var- terör örgütü. Konuşulması gerekiyorsa, eleştirilmesi gerekiyorsa, bunun eleştirilmesi gerekiyor; katliam varsa katliam bu. Sivilleri canlı kalkan yapan terör örgütü; bütün halkı, oradaki on binlerce insanı canlı kalkan yapıyor ve meskûn mahallerden çıkmalarına izin vermiyor, bunu zorla engelliyor.

MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLU (Hatay) - Afrin'e zorla götürdüler Sayın Bakanım; Afrin'e zorla, süngüyle götürdüler.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - İnsanları hapsediyor, şu anda binlerce insan hapiste orada. Kim onlar biliyor musunuz? Sivil insanlar, masum insanlar. Çocuklarının askere gitmesine, daha doğrusu terörist örgütün içerisine alınmasına karşı çıkan insanlar bunlar; hapisteler şu anda, zindanlarda tutuluyorlar. Katliam bu ve terör örgütü tarafından gerçekleştiriliyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama, burada çıkıp etek giymiş terör örgütlerine de destek vermemek gerekiyor.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)