Konu:Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in görüşülmekte olan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:55
Tarih:06/02/2018


Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in görüşülmekte olan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlar, Sayın Pekşen az önce yaptığı konuşmada sanıyorum kanser ilaçları ile kan ürünlerini karıştırdı. Evet, kanser ilaçları elbette ki pek çok kimyasaldan da yapılıyor, biyoteknolojiyle de üretiliyor, insan kanından ise kan ürünleri diye zikrettiğimiz faktör VIII (8), faktör X (10) gibi ilaçlar üretiliyor, plazma üretiliyor. Bu konuya da Türkiye yatırımını yaptı, ihale yapıldı, bu işi yapacak olan firmalar faaliyete geçti. Gönül ister ki kanser konusunda da kanser ilaçları konusunda da Türkiye dışa bağımlı olmasın. Türkiye ilaç sanayisinde gerçekten güzel yerde şu anda. Kutu bazında, tükettiğimiz 100 kutunun yani ilacın 72'sini Türkiye olarak üretiyoruz. Öbür taraftan, fiyat bazında bu şimdilerde yüzde 50-yüzde 50 noktasına geldi çünkü bazı ithal ilaçlar yeni patentli ilaç olduğu için fiyatları yüksek oluyor. Türkiye ne zaman ilaç üretir, patenti de kendi alırsa o zaman ilaç ihracatı da yapabilecek noktada... Şu anda ihracat da yapıyor Türkiye, kendi ilaç ihtiyacının da önemli bir kısmını karşılıyor. Bunları paylaşayım dedim.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar.