Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:55
Tarih:06/02/2018


Ankara Milletvekili Levent Gök, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Haymana ilçemizde diyaliz cihazı olmayışını not aldım. Tabii ki, bu diyaliz cihazlarımızın donanımını oradaki nüfusa ve talebe göre değerlendiriyoruz. Ama bunu inşallah çözeceğim sayın vekilim.

Bir soru vardı güvenlik soruşturması ve de ne kadar personel alınacağı şeklinde. Güvenlik soruşturmaları, bildiğiniz gibi, yasa gereği, kanun hükmünde kararname gereği yerine getirilen bir zorunluluk. Güvenlik soruşturmalarını yapıyoruz. Güvenlik soruşturmaları geldikçe atıyoruz. Ve şu anda bizim geçmiş döneme ait kura sonucu... Yani devlet hizmet yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az, onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşlara da neden atanamadıklarını bildiriyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Bağlayayım efendim.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ne kadar personel alacağız? 2018'de 27 bin sağlık personeli, ebe, hemşire; 19 bin çalışan, işçi alınacak. Ve doktorlara mecburi hizmet olduğu için mezun olan hemen kadroya alınıyor, yaklaşık 10 bin civarında da doktorlarımız alınacak.

Tabipler Birliğiyle ilgili konuya gelince, elbette ki, ülkemizde tabipleri temsilen Anayasa ve kanunlar çerçevesinde kurulmuş bir organdır Tabipler Birliği. Kendilerinin Türkiye'deki tabiplerin sorunlarını gündeme getirmek ve onların sağlıkla ilgili meselelerdeki sorunlarını çözmek için çalışmaları görevleri arasındadır. Tabipler Birliğinin son dönemde Türkiye'nin, milletin değerlerine ters açıklamaları nedeniyle şu anda yargıda devam eden bir süreç var. O süreç sonuçlanınca elbette ki kararını yargı verecektir. Tabipler Birliğiyle ilgili söyleyeceğim de budur.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.