Konu:Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:55
Tarih:06/02/2018


Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık alanında ambulans hizmetleri açısından dünya ölçeğinde en ön sıralarda yer alan bir ülke Türkiye. Kara ambulansımız 2002'de 500 civarındayken şimdi 5 binin üzerinde kara ambulansımız var. Öbür taraftan, hava ambulanslarımız var, helikopterlerimiz, uçak ambulansımız var, deniz ambulansımız var. Yine, aynı şekilde, ambulansla yaralılara, müracaatlara ulaşma noktasında da şehir merkezleri ve şehir dışı ulaşım açısından dünya ortalamasında iyi yerdeyiz.

Böyle bir istisnai durum belki olmuştur, bunu araştıracağım elbette. Ambulans merkezleri, 112 acil merkezleri nüfusa göre, ulaşıma göre değerlendiriliyor ve yerleştiriliyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan, sözlerinizi tamamlamak üzere bir dakika süre vereyim.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Tabii, izninizle.

Bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Bu konuyu araştıracağım ama Türkiye ambulans hizmetleri açısından gerçekten yüz güldüren bir noktada.

Teşekkür ediyorum Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.