Konu:Türk Tabipleri Birliği bildirisinin tabiplik mesleğiyle ilgisi olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:54
Tarih:01/02/2018


Türk Tabipleri Birliği bildirisinin tabiplik mesleğiyle ilgisi olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, şu anda Tabipler Birliğinin bu bildirisi tıbbi bir faaliyet değildir, tabiplik faaliyeti değildir; burada ülkenin karşı karşıya kalmış olduğu terör saldırısına müdahale karşı bir tavır koymadır. Dolayısıyla bizim burada karşı olduğumuz tabiplerin yani doktorların her şartta insan sağlığını koruması konusu değildir. Bizim hiçbir şekilde doktorlarımızın hangi şartta olursa olsun insan sağlığına hizmet vermeleri konusunda en ufak bir sözümüz olamaz, tavrımız olamaz. Ancak burada yapılan faaliyeti, bu bildiriyi tabiplikle ilgili olmayan, Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu bu terör saldırısına karşı terör saldırısını "savaş" tanımına dâhil etmeye kalkışıp buna karşı yapmış olduğumuz mücadeleyi, nefis müdafaamızı sulandırmak...

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Suriye'yle savaşsaydı olacak mıydı yani?

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - ...ve en hafif ifadesiyle bu mücadeleyi dikkatlerden kaçırmak, yanlış istikamete yönlendirmek olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bunu tabiplik mesleğinin icrasıyla karıştırmamak lazım.