Konu:Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:54
Tarih:01/02/2018


Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Şimdi, arkadaşlar, hadiseyi bağlamından koparır, ondan sonra metni okursanız farklı bir şeyle karşılaşırsınız, farklı bir yola girersiniz ama bağlamı...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Siz koparıyorsunuz.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Bugün Türkiye bir saldırı altında arkadaşlar. Türkiye'de...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Yakında beynimizi alıp sizinkine koyacağız.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Afrin saldırı altında.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ben niyet okumuyorum, ben olayı bütün okumanızı istiyorum. Türkiye bir saldırı altında, bir terör saldırısı altında. Türkiye bir terör saldırısını, ülkesine, milletine karşı büyük bir tehdidi bertaraf etmek için bir müdahale yapıyor, bir operasyon yapıyor ve burada, Türkiye'nin yapmış olduğu bu operasyonda insanımızı yani bizimle beraber olan herkesi devlet yanında görmek ister. Ülkenin maruz kaldığı saldırıya karşı bu şekilde bir tavır sergileyenler de, söz söyleyenler de sözlerinden ve tavırlarından doğacak hukuki sonuçlara da hazır olacaklardır. Biz hukuka talimat vermedik, hiçbir şekilde de veremeyiz ama müracaat ederiz, burada suç duyurusunda bulunuruz. "Suç işleniyor, yanlış yapılıyor." diyebilir miyiz? Deriz. Görevimiz midir bazıları? Bazıları görevimizdir. Kanun "Kanunla kendisine verilen görevin dışında işlere karışmışsa müdahale etmeniz gerekiyor." derse müdahale de ederiz. Tabipler Birliğine müdahale sorumluluğu da var Bakanlığın. Biz bu iş için yargıya müracaat ettik, dedik ki: Burada Tabipler Birliğinin yöneticileri Türkiye'nin, milletin karşı karşıya kaldığı saldırıya karşı ülkenin yapmış olduğu mücadelede yanlış şeyler söylediler. Bu bize göre, buna şimdi yargı karar verecek. Biz yargıya müracaat ettik, yargıya talimat vermedik ki.

Öbür taraftan, seçim... Elbette ki seçim olacaktır, seçimde karar yine verilecektir, o ayrı bir şey. Buradaki bu fiilin hukuki neticelerini görmek ister milletimiz, bizim yaptığımız budur.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.