Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:54
Tarih:01/02/2018


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri "birlikte yaşama" diye bir şey var. Birlikte yaşama birbirine güvenen, birbirinin güvenliğini tehlikeye atmayan insanların yapabileceği bir iş. Biz bir milletiz, bir vatanda, bir bayrağın altında birlikte yaşıyoruz. Burada bize, bağımsızlığımıza, egemenliğimize, hatta daha ileri, hayat hakkımıza bir saldırı olduğunda birlikte yaşamanın şartı, o saldırıya karşı hep birlikte karşı koymaktır, o saldırıyı hep birlikte bertaraf etmektir.

Ülkemiz büyük bir tehditle karşı karşıya, bir terör belasıyla karşı karşıya. Böyle bir saldırı yapıldığında elbette ki ülkemiz en doğal refleksi gösteriyor; devletimiz, Hükûmetimiz ülkenin hayat hakkını, milletimizin hayat hakkını, egemenlik hakkını savunmak için, bu terör belalarına karşı mücadele için harekete geçiyor.

Peki, neydi o birlikte yaşamanın temel şartı? Yanımızdaki herkes, birlikte olduğumuz herkes bu saldırıya karşı tavır sergilemek zorundadır. Eğer bu saldırıyı hafifletecek veya bu saldırıyı meşru bir hareketmiş gibi gösterecek veya başka türlü izaha neden olacak imalar içeriyorsa elbette ki bu tepkiyi göstermek hakkımızdır.

Tabipler Birliği yasayla kurulmuş bir birliktir. Yasayla kurulmuş bir birlik olarak, yasanın, Anayasa'nın ve birlikte yaşamanın şartının gereğini yerine getirmesi gerekir. Bu ifadenin tabipleri temsil etmeyeceğini, bu ifadeyi serdedenin, söyleyenin tabipleri temsil etmeyeceğini söyledik, yoksa Anayasa'nın kendisine yüklemiş olduğu görevleri bihakkın yerine getiren, kanunların kendisine yüklemiş olduğu görevi yerine getiren bir tabipler birliğinin elbette ki aldığı oylarla oy aldığı kitleyi temsil etmesi gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Tamamlayayım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ama bırakın temsil etmesi gereken kitleyi temsil noktasını, ülkenin birliğine, beraberliğine, hayat hakkına karşı yapılmış bir saldırıya bu şekilde âdeta sulandırır gibi ima karıştırarak verilmiş olan cevaba karşı bir tutumdur bizim tutumumuz ve yasaların gereğidir. Yani Tabipler Birliği kanunla kendisine verilmiş işler dışında iş yapmamalı.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Evet, halk sağlığını korumak Sayın Bakan, halk sağlığını korumak.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Kendisine kanunla verilmiş olan işleri yapmazsa elbette ki yasaya, yargıya müracaat hakkını kullanırız, görevimizi kullanırız; yaptığımız budur.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - O yemine ne diyorsunuz Sayın Bakan?

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Eğer temsil noktasında oylarla, işi oy sayısıyla ölçerseniz yanlış yaparsanız. Düzenler bellidir, Anayasa'nın, kanunların tertiplediği, yasaların tertiplediği seçilme sayıları bellidir. Onlar bir meslek grubunu temsil ederler.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ben şuna inanıyorum ki: Türkiye'deki gerçek manada görev yapan tabip kardeşlerimizin tümü bundan rahatsız olmuştur. Milletinin birliğini, beraberliğini...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - E, sandıkta hesap sorarlar efendim, sandıkta hesap sorarlar. Hep öyle diyorsunuz ya.

BAŞKAN - Lütfen, bitirsin isterseniz Sayın Özel.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Lütfen, ben sizi kelime kelime dinledim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ben de dinledim tabii. Sizinkiler hep diyor ki: "Sandıkta hesaplaşalım."

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Eğer ülke saldırıya uğrarken siz bu saldırganların saldırısını kınamaz da meseleyi başka mecralara taşıyacak imalar taşıyan sözler söylerseniz...

GARO PAYLAN (İstanbul) - Hipokrat yemini o, Hipokrat yemini!

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Elbette ki burada bütün tabipler bundan rahatsız olmuştur, ben inanıyorum. Bu rahatsızlığı ben tabiplerin...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Saldırıya uğrayan bir ülke yok ortada.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Hipokrat yemini efendim.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) - Sen de yemin ettin burada Türk halkı adına, konuşma!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Siz üslubunuza dikkat eder misiniz biraz.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Bir tabip olarak bu rahatsızlığı ben de duydum ve gereken bu müdahaleyi yaptım.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar.