Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:52
Tarih:30/01/2018


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir ekonomide yatırım teşvik sistemi, kalkınma açısından, üretim açısından, katma değeri yüksek sektörler üretmek açısından son derece önemlidir, bunu hepimiz biliyoruz. Ancak teşvik sistemleri planlı bir şekilde getirilir ve teşvik sistemlerinde doğru bir etkinlik analizinden sonra eğer değişiklik gerekiyorsa yapılır. Ancak bizdeki uygulamalarda torba yasalarla alelacele getirilen teşvik sistemleri, hem süreklilik, istikrar arz etmemekte hem de bir taraftan birtakım haksız rekabetlere de yol açmaktadır.

Teşvik sistemlerinin önemini biliyoruz ama bir kavram var, bütün finansçılar, üretimciler, yatırımcılar bu kavramı bilir, "yatırım ortamı" diyoruz bu kavrama. Bir ülkedeki yatırımcıların yatırım yapma arzusunu artırmaları için o yatırım ortamının nasıl olduğunun çok önemi var aslında. Sadece yerli yatırımcılar değil, yabancı yatırımcılar için de önemli bu yatırım ortamı.

Yatırım ortamının önemli fonksiyonları var. Örneğin ucuz emek, iş gücünün olması önemli bir teşvik, orada vergisel teşviklerin olması, bu da önemli, ham madde kaynağına yakınlık, bu da önemli, teşvik sistemlerinin ne fayda sağladığı, bu da önemli. Ama sayın vekiller, çok daha önemli bir şey var, güvenli bir yatırım ortamı. Güvenli bir yatırım ortamı dediğinizde de o ülkede hukukun üstünlüğünün gerçekten var olması ve yargıya olan güvenin sağlanıyor olması. Oysa ülkemizde son dört yıl içerisinde, bakın, son dört yıl içerisinde, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde dünya sıralamasında 30 sıra aşağıya düştük. Böyle bir gerçeğimiz var. Peki, o zaman hangi yatırım teşvik sistemi, hangi güvenli ortam? Bakın, hâlâ OHAL süreci devam ediyor ve KHK'lerle bu ülke yönetiliyor. Bunlar varken, OHAL devam ederken, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde biz sürekli zemin kaybederken, siz hangi teşvik sistemini hazırlarsanız hazırlayınız, inanın yatırımlar üzerinde cezbedici olmayacaktır yani kuş kondurmayacaktır.

Bu nedenle, öncelikle yatırım teşvik sistemine dikkat etmeden önce yatırım teşvik sisteminin de sağlıklı bir raya oturması açısından OHAL ortamının sona ermesi ve bu ülkede hukukun üstünlüğünün ve yargıya olan güvenin sağlanması son derece önemlidir. Bu, hepimizin de bildiği, bu, yerli yatırımcının da bildiği, yabancı yatırımcının da bildiği en önemli gerekçedir.

Diğer taraftan, ocak ayında getirilen yeni cazibe merkezleriyle ilgili bir teşvik var...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LALE KARABIYIK (Devamla) - Süre alabilir miyim ya da böyle konuşayım mı? Çok kısa...

BAŞKAN - Bitirin lütfen.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Ancak, burada, asgari limitler, bölge ve şehirler arasında dengesizlik içerisinde; bu da haksız rekabete yol açabilir, tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok sağlıklı bir sistem olarak gelmemiş. Ayrıca, artık teşviklere sadece bölgeler ve iller değil ilçeler bazında da bakılması gerektiğini düşünüyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)