Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:52
Tarih:30/01/2018


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Tabii, somut olarak herhangi bir yönetim, hükûmet burada bir töhmet altında bırakılmıyor, öyle bir şey söz konusu değil.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Somutlaştırın, somutlaştırın. Somutlaştırın, o cevap versin. Ben kendi üstüme olan kısmı söyledim.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ama şöyle: Bakın, mesele A partisi, B partisi, falan, şu yönetici meselesi değil. Mesele şu...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hayır, "bizden öncekiler" dediğiniz kim, kimi kastediyorsunuz? Hangi cumhuriyet hükûmeti?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakın, izin verin de anlatmaya çalışayım. Yani geçmiş dönemlerde büyük ülkelerle -tırnak içerisinde söylüyorum- ilişkilerimizin şekli ve bu ilişki biçimi hep bellidir yani nasıl yönlendirildiği, nasıl yönetildiği bellidir genel olarak. Yani burada kişilerin herhangi bir şekilde suçlanmasının ötesinde ben genel bir analiz yapıyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Buna nasıl katılabiliriz biz?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Birincisi bu. Tabii, şu var...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biz bu yüce çatı altında buna nasıl katılacağız?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bir izin verirseniz...

Şimdi, tabii, burada devlet ismi zikrederek, kişi ismi zikrederek analiz yapmanın doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada sonuç itibarıyla konuşacağımız her şey farklı sonuçlara yol açabilir ama bunu herkes biliyor, herkes yıllarca söyledi, yani en çok da sol söyledi, en çok da sol söyledi. Yıllar, on yıllarca bunları gündeme getirmedi mi, bunları söylemedi mi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yani bunlarda yine genel ifadeleri kullanmak durumunda kalıyorum.

Ayrıca, bir şey daha söyledim, bakın, bir şey daha söyledim...

Bitiriyorum Sayın Başkanım, son cümlem.

BAŞKAN - Buyurun.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Bir şey daha söyledim: Kıbrıs bu dönem içerisinde çok onurlu, elbette, hemen hemen hepsini diyebiliriz yani şartlar çerçevesinde kendi politikalarını üretmişlerdir, faaliyette bulunmuşlardır. Biz onu eleştirmiyoruz, biz genel bir durumu ve tabloyu ortaya koymaya çalışıyoruz. Oradan yola çıkarak kişileri suçlamak kesinlikle söz konusu değil. Herkes kendi şartlarında, kendi imkânları çerçevesinde değerlendirilebilir.

Ayrıca, bakın, yirmi yıl önce, otuz yıl önce, kırk yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye devletinin, milletinin sahip olduğu mühimmat yani bu toprakların savunulması için ihtiyaç duyduğu silah sistemleri açısından bakıldığında, hemen hemen kendi millî üretimi olarak yok denecek kadar az.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Türkiye yerinde mi sayacaktı?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Kırk yıl, otuz yıl öncesini konuşuyorum, yani bir tarih vermiyorum.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Hayır, hayır, Türkiye yerinde mi sayacaktı?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakın, bir tarih vermiyorum. Bunlar gerçekler, yerli, millî üretim olarak söylüyorum.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Onu diyorsun. Türkiye yerinde mi sayacaktı?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Şimdi, sizin oyun kurucu olabilmeniz için elinizde birtakım araçların, imkânların olması gerekir, birtakım kapasitenin olması gerekir, en önemlisi de bunlardan bir tanesi de budur.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Türkiye yerinde mi sayacaktı? Kırk sene öncesini konuşuyorsun.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yani bakın, şimdi, bir yönetici olarak böyle bir imkâna sahip değilseniz böyle bir operasyonu yapabilir misiniz? Hiçbir hükûmeti suçlamıyoruz, hiçbir hükûmete karşı bir sözümüz yok. Ben genel bir analiz yapıyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.