Konu:OHAL ve KHK'lerin sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:51
Tarih:18/01/2018


OHAL ve KHK'lerin sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüstü hâl ilan edildiği 20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Meclis iradesi yok sayılarak toplamda 1.194 maddeden oluşan 30 OHAL kanun hükmünde kararnamesi yayınlandı. Toplamda bin maddenin üzerinde yeni düzenleme, Genel Kurulda konuşulmadan, tartışılmadan, oldubitti anlayışıyla Türkiye halklarına zorla dayatılmıştır. OHAL'in ilan ediliş nedenleriyle ilişkisi olmayan bu düzenlemelerle eğitim, sağlık, millî savunma ve iç güvenlik, ekonomi ve sosyal güvenlik alanlarında devlet-toplum sosyolojisi yeniden düzenlenmektedir. Aslında, toplum, istenmeyen bir ruhsal şekillenmeye zorlanmaktadır; bu son derece tehlikeli bir süreçtir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye OHAL'le birlikte evrensel hukuk, demokrasi ve insan haklarından giderek uzaklaşmaktadır. 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda Türkiye özgür olmayan ülkeler arasında yer almaktadır artık. Türkiye ayrıca son on yılda özgürlüklerin en çok gerilediği ülke statüsüne yükselmiştir. Siyasi iktidar darbelerle mücadele ettiğini söylüyor. Ülkeyi getirdiği nokta 1980 darbesinin gerilerine kadar ulaşmış düzeydedir.

İktidar vekilleri sokaktaki vatandaşın etkilenmediğini söylüyor. Ben de bu kısa süre içerisinde ülkenin OHAL panoramasını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bakalım sokaktaki vatandaş bu durumdan etkileniyor mu etkilenmiyor mu? On yedi ayı aşan ve 5 defa uzatılan OHAL süresince 115.516 kamu çalışanının ömür boyu kamu görevinden ihraç edilmesi sokaktaki vatandaşı etkilemiyor mu? 386'sı "Bu suça ortak olmayacağız, savaş istemiyoruz." diyen akademisyenler olmak üzere 5.822 akademisyenin üniversiteden ihraç edilmesi sokaktaki vatandaşı etkilemiyor mu? Grev hakkı elinden alınan işçi OHAL'den etkilenmiyor mu? Sivas katliamı ve Maraş anmaları, basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşleri valinin bir kararıyla engelleniyor ama sokaktaki vatandaş bu durumdan etkilenmiyor olabilir mi?

Tüm bunlar olurken hukuk sistemi ayak altına alınmış durumdadır. OHAL kanun hükmünde kararnameleriyle alınan tedbirlere karşı yargı yolu kapatılmaktadır. Türkiye halklarının OHAL'den etkilenmediğini söylemek mümkün müdür? Bugüne kadar çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 49 özel sağlık kuruluşu, özel öğrenci yurtları dâhil 2.271 özel öğretim kurum ve kuruluşları, 146 vakıf ve 1.427 dernek, 15 vakıf yükseköğretim kurumu ve 19 sendika kapatılmış durumdadır. Burada çalışan insanlar, emekçiler, öğrenciler bu durumdan etkilenmiyor olabilirler mi? 24 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, kapatılma kararları kaldırılan 26 medya ve basın kuruluşu haricinde 71 özel radyo ve televizyon, 77 gazete, dergi ve yayınevi kapatılmış durumdadır. Peki, değerli milletvekilleri, gazete, televizyon, radyoda çalışan emekçiler bu durumdan etkilenmiyorlar mı? TMSF'nin üç aylık raporuna göre toplam 1.022 şirket ve ticari işletmeye kayyum atanmıştır. Bu işletmelerde çalışan personel sayısı 49.928'dir. Bu insanlar OHAL'den etkilenmiyorlar mı? İşinden atıldığı için 37 insan hayatına son verdi, intihar etti. Meclisin önünde bir vatandaşımız kendini yaktı. Tüm bunların sorumlusu, iktidar partisi ve yarattığı OHAL koşulları değil midir?

Değerli milletvekilleri, 94 belediye gasbedilmiş, 71 belediye başkanı hapsedilmiş; İstanbul, Ankara gibi illerle beraber, gasbedilen halk iradesinin oranı yüzde 40'ı aşarak 31 milyon 59 bin kişiye ulaşmıştır. Gözaltı ve tutuklama uygulaması, partimiz yöneticilerine ve üyelerine karşı tasfiye niteliğine dönüşmüş, 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana partimize, partimiz tabanına ve bileşenlerine yönelik gerçekleşen operasyonlar neticesinde yaklaşık 11 bin kişi gözaltına alınmıştır. Aralarında eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz ve parti üyelerimizin bulunduğu yaklaşık 4.500 kişi tutuklanmış durumdadır.

Değerli milletvekilleri, OHAL'in ne olduğunu siz hissetmiyor olabilirsiniz ama sokaktaki vatandaş çok iyi hissediyor. OHAL demek mutsuzluk demek, OHAL demek hukuksuzluk demek, OHAL demek ölüm demektir, OHAL demek totaliter rejim demektir. Her türlü hukuksuzluğa, keyfîliğe, yozlaşmaya, gericiliğe, yolsuzluğa, suç yığınına karşı inatla OHAL değil, demokrasi istiyoruz diyoruz.

Sizleri saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.