Konu:AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:46
Tarih:09/01/2018


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce Amedspor futbolcusu Deniz Naki'ye Almanya'da yapılan saldırıyı kınıyorum ve Hükûmetimizden de, özellikle Dışişleri Bakanından bu konuyu Alman Hükûmetiyle istişare ederek kimler tarafından bu saldırıya uğradığı, niçin uğradığı konusunda da geniş bilgi alınmasını talep ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Kahramanmaraş Pazarcık'ta, 5 Ocak 2018 tarihinde, 2014 yılında yaptıkları bir basın açıklaması gerekçe gösterilerek gözaltına alınan EĞİTİM SEN üyeleri Özgür Güler, Bazo Çiftepala, Erdal Tanrıverdi, Adem Erin, Sedat Sakallı, Herdem Şahin ve Serkan Altınöz'ün dört yıl aradan sonra, yaptıkları basın açıklamasının suç gibi gösterilmesi kabul edilemez bir durumdur. Yapılan bu hukuksuzluğun derhâl ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu hukuksuzluğun nedeni, aslında sadece demokratik hakların kullanılmasıdır. Özellikle sabah saatlerinde, erkenden ailelerinin önünde, çocuklarının önünde, apar topar ve ağır bir şekilde gözaltına alınmaları aslında Türkiye demokrasisinin ulaştığı konumu göstermektedir. Bundan derhâl çıkılması gerekir. Bu ruh hâli aslında ülkemizin hak ettiği bir ruh hâli değil. OHAL koşulları göstermiştir ki en küçük demokratik hak arama mücadeleleri bile tutuklanmayla sonuçlanmaktadır. Bu da ülkemizin içerisinde bulunduğu hukuksuzluğu, adaletsizliği göstermekte olup OHAL'in bir an önce kaldırılması gerekirken son Bakanlar Kurulu kararıyla da yeniden OHAL uzatılmıştır.

Değerli milletvekilleri, 20 Temmuz 2016 tarihinden beri OHAL uygulanmasının şartlarını belki ilk iki ay, bir buçuk ay anlayabiliriz ancak hâlâ darbe koşullarının devam edip etmediği, OHAL'in niçin gerektiği hususları Türkiye kamuoyuna, halklara, inançlara anlatılamıyor. Hükûmetin bu konuda gerekçesini açıklaması gerekir. Niçin OHAL'e ihtiyaç duyuyorsunuz? Neden demokratik zeminlerin yeniden ortaya konmasından kaçıyorsunuz? Aslında bunu kamuoyuyla paylaşmanız gerekir. Arkadaşlarımız burada da ifade etti, Hükûmet temsilcileri de ifade ettiler; bir buçuk ay içerisinde aslında OHAL'in kaldırılacağı ifade edilmişti ama maalesef günümüze kadar kaldırılmadığı gibi yeniden uzatılma kararıyla da karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Değerli milletvekilleri, OHAL aslında yeni darbe koşullarını yaratacak bir sistemdir, karanlık bir düzendir. İhlaller sürmektedir. Bakın, insanlar öldükten sonra bile, mezarlarda, bu provokatörler, provokatif tüm güçler, karanlık güçler ortaya çıkabilmektedir. Bu da demokratik yapımızı güçlendirmekten çok zayıflatmaktadır. Özellikle mezarlara yapılan bu saldırılar halklar arasındaki, inançlar arasındaki kadim bağların zayıflamasına neden olmaktadır. OHAL'in bu şartlarda yeni provokasyonlara neden olabileceğini çok iyi biliyoruz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)