Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:46
Tarih:09/01/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Araştırma önergesini farklı yönlerle konuşmak mümkün, sürece ilişkin resmî yazışmaları, bu yazışmalara verilmeyen cevapları, bunları detaylı bir şekilde, alt alta koyup konuşabiliriz ancak önceki yıl da, bir önceki yıl da bunlar gündeme geldi. Şu an için Fransız yargısının Türkiye'ye ilettiği herhangi bir cevap söz konusu değil, herhangi bir cevap yok. Bu olayın iki tarafı var; Fransa ve PKK terör örgütü. Fransa'daki yargısal süreç konusunda Türkiye yargısıyla paylaşılmış herhangi bir bilgi yok. Olayın diğer tarafı ise tüm istihbarat örgütlerinin nüfuz ettiği terör örgütü PKK. Aslında PKK çok ortaklı bir şirket, istihbarat örgütlerinin farklı hisselere sahip olduğu bir terör şirketi. Örgütü takip eden, örgütü okuyan, örgütün eylemlerini izleyen herkes bunların ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Terör örgütünün çok ortaklı bu yapısını görmezden gelerek sonuca ulaşmamız mümkün değil. Evet, bu mesele -biraz önce de ifade edildi- uluslararası bir komplodur ve maalesef birileri bu uluslararası komployu Türkiye'ye bulaştırmak istemektedir ama bu boş bir çabadır çünkü taraflar nettir: Fransa Hükûmeti, Fransa yargısı ve PKK.

Ben PKK'nın bu süreçteki iç tartışmalarına değinecek değilim. Konuyu netleştirmek için söylüyorum sadece. Terör örgütlerinin yaşadığımız coğrafyayı karıştırmak istediğini biliyoruz. Bunların kimler tarafından desteklendiği konusu da gizli değil. Amerika Birleşik Devletleri ve kimi Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine yardım etme konusunda ne kadar istekli olduğu da gayet açık.

Açık ve net olan diğer bir konuysa Türkiye'nin pozisyonudur. Türkiye, sahipleri bilinen tüm terör örgütleriyle mücadele eden bir ülkedir. Türkiye, kendi iç sorunlarını vatandaşlarıyla konuşarak çözmeye çalışan bir ülkedir. Terör örgütlerine nüfuz eden, terör örgütlerine sahiplik eden uluslararası güçlerin engellemesi sonucu Türkiye'nin yürüttüğü çabalar başarısız kalmıştır. Buradan hareketle, vatandaşı olduğumuz bu ülkeyi ve bu devleti suçlamanın doğru olmadığına inanıyorum.

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)