Konu:Meclis Yayınlarının Nasıl Olacağının Kurala Bağlandığına Ve Buna Riayet Edilmesi Gerektiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:12/12/2017


Meclis yayınlarının nasıl olacağının kurala bağlandığına ve buna riayet edilmesi gerektiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Hiçbir kısıtlılık, hiçbir gizlilik şu Meclis çalışmalarında yok, hele ki bütçe müzakerelerinde müzakere saat kaça kadar devam ederse etsin canlı olarak yirmi dört saat yayın yapılıyor. Sair zamanlarda da saat 21.00'e kadar yayın serbest yani televizyonlar aracılığıyla, Meclis televizyonu aracılığıyla yayın serbest, kaldı ki 21.00 sonrasında da zaten internet ortamında yayın devam ediyor. Dolayısıyla Meclisin yayınlarının nasıl olacağı da kurala bağlanmış, bu kurala da riayet etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde gerek grup başkan vekilleriyle yapılan toplantıda ürün ve eşya getirilmesini yasaklamışız gerekse de İç Tüzük'ün 65'inci maddesi, yine 160'ıncı maddesi benzeri hükümler ihtiva ediyor. Muhakkak ki...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, bunun aynısından Plan Bütçe Komisyonunda var, aynısını Plan Bütçe Komisyonu parayla aldı.

BAŞKAN - Bir saniye, tamamlayayım.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Plan Bütçe Komisyonunda var bunun aynısından. Plan Bütçe Komisyonunda var aynısı, bütçeden alındı.

BAŞKAN - Bizim bunu Başkanlık Divanında bir şekilde, net bir şekilde görüşüp -Meclis Başkanımızın başkanlığında yakın zamanda muhtemelen grup başkan vekilleriyle bir toplantı yapılması karara bağlandı- bir çözüm bulmamız lazım.

Bu ürünün, eşyanın şeklini şemalini, ebadını ne sizin ne bizim kestirme şansımız yok. Genel Kurulun çalışma esasları bellidir ve lütfen sayın milletvekilleri, bu esaslara hepimiz riayet edelim.