Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, ben, teşekkür ediyorum.

Sayın Şeker'in bıraktığı yerden başlayalım. Son on beş yıldır Türkiye'de çok şey oldu. Ekonomi büyüdü. Türkiye ekonomisi 2002 yılında yaklaşık 230 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahipken şimdi 860 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişti ve bu dönemde kişi başına düşen millî gelir de, aynı şekilde, 3 kat arttı. Bu dönemde ekonomide hem verimlilik arttı hem de birçok alanda ekonominin rekabetçilik gücü de arttı. Bugün, Türkiye, özellikle, küresel kriz sonrası dönemde ekonomide sağlamış olduğumuz bu yapısal değişim ve dönüşüm sayesinde küresel şoklara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu da gösterdi. Gerek 2013 yılında gerekse sonraki yıllarda içeride meydana gelen hadiseler veya dış kaynaklı hadiseler karşısında Türkiye ekonomisi ne kadar dayanıklı olduğunu bir defa daha gösterdi.

En son, 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası, FETÖ'yle yürütülen mücadeleyle birlikte, hatırlarsanız, özellikle, 2016'nın üçüncü çeyreğine ilişkin ekonomideki daralmadan sonra bir karamsarlık meydana geldi ama ne oldu? Ardından, Hükûmet olarak arka arkaya aldığımız tedbirler sayesinde ve ekonomimizin de temelleri sağlam olduğu için 2016'nın dördüncü çeyreğinde tekrar bir büyüme trendine girdik ve şimdi görüyoruz ki, ilk üç çeyrek sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansını da gösterdi. İnşallah 2018'de bu büyüme performansının devam edeceğini bugünden söyleyebiliyoruz. Gerek yatırım tarafında gerek üretim tarafında gerek tüketim tarafında gerekse de özellikle de ihracat tarafında bizleri sevindiren gelişmeler var. Ekonominin barometresi sayılabilecek birçok göstergeden her biri açıklandığında ekonomideki büyümenin genele yayıldığını ve özellikle de 2018'in ilk çeyreğinde bu büyümenin rahat bir şekilde devam edeceğini de söyleyebiliyoruz.

Bu dönemde herkes zenginleşti, bu dönemde kişilerin satın alma gücü arttı ve artmaya da devam ediyor. Bu dönemde istihdam da arttı.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) - Satın alma gücü paritesine göre arttı, dünya ortalamasının yüzde 36 gerisindeyiz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Özdemir, sizi duyamıyorum ama "İstihdam arttı." demek istiyorsunuz herhâlde. Evet, istihdam arttı.

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Espri yaptınız herhâlde.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 2009 sonrası dönemde de özellikle istihdamda sağladığımız başarı... Gerçekten OECD ülkeleri arasında 2009 sonrası dönemde istihdamı artıran nadir ülkelerden birisi olduk. Bu da ülkemiz açısından son derece sevindirici. Her yıl artan istihdam ülkedeki büyümeye de önemli katkı vermiş oldu.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) - İşsizlik artıyor, genç işsizliği artıyor.

BAŞKAN - Sayın Özdemir, lütfen...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Müsaade ederseniz diğer soru soran vekillerimizin de sorularını cevaplamama imkân vermek açısından hızlı hızlı cevap vereyim.

BAŞKAN - Buyurun, diğer soruları da cevaplandıralım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Kayan Beğendik köyümüzle ilgili bir değerlendirmede bulundular. Burada notlarımızı aldık. Yani söylediğiniz türde bir hadise var mıdır, bakalım ona; yani burada bir şey söylemek mümkün değil.

Sayın Bakır "Kavşak inşaatı devam ediyor." dedi. Burada ilgili bakanlarımıza bu talebi aktaracağız.

Sayın Erdem, özellikle Emniyet personelimize dönük olarak beklentileri ifade ettiler. Konuları biliyorum ama şunu ifade etmek lazım: Emniyet hizmetleri sınıfındaki personelimize özellikle de son yıllarda önemli iyileştirmeler yaptık. 2016 yılında tazminat oranlarında yüzde 25'lik bir artış yaptık. Eskiden, biliyorsunuz, polislerin ek göstergesi 2200'dü. Onu Hükûmet olarak biz 3000'e çıkardık. Dolayısıyla Emniyet personelimizin de öğretmenlerimizin de sağlık personelimizin de, tüm kamu çalışanlarımızın...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Süper maaş alıyorlar(!)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...mali ve sosyal haklarını iyileştirmek için, ne yapalım, devraldığımıza göre bugün çok daha iyi noktalara geldik, getirdik. Bunu da rakamlarda görüyoruz.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) - Yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Yıldız, Aydın Havalimanı'yla ilgili konu, incire teşvik konusu ve turizm konusundaki notlarımızı aldık. Bu konuları inşallah takip edeceğiz.

Sayın Akdoğan Hakkâri Üniversitesi konusunu söyledi, burada da teşekkür ediyorum. Türkiye'de bugün artık her ilimizde bir üniversite var ve...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Tabela üniversitesi var, doğru, her ilimizde.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şunu ifade edeyim...

BAŞKAN - Hadi, ifade edin onu da.

Tamamlayın lütfen.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...Hakkâri Üniversitesi de dâhil olmak üzere bütün vilayetlerdeki üniversitelerimizin inşaatlarının süratle tamamlanması noktasında büyük bir gayret gösteriyoruz. Hakkâri Üniversitesinde ödenek azalması olduğunu sanmıyorum yatırım noktasında. Hayır, her kurumun yatırım harcamalarının devamına göre yıllar itibarıyla ödenek tahsis ediliyor ama ben yine de bakıp size bilgi vereceğim.