Konu:Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tabii, Sayın Usta'nın Kalkınma Bakanlığında müsteşar yardımcısı olduğu dönemde de bu projeler Kalkınma Bakanlığı tarafından çok titiz bir şekilde incelendi.

ERHAN USTA (Samsun) - Karşı çıktı Kalkınma Bakanlığı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Önümüzdeki yıllarda bu kira ödemelerinin getireceği... Muhtemel kira ödemelerine ilişkin projeksiyonlar yapıldı, fizibilite çalışmaları yapıldı ve bu çalışmalar neticesinde Yüksek Planlama Kurulu kararları alınarak bu projelere başlandı.

ERHAN USTA (Samsun) - Ben rakamı öğrenmek istiyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanımıza, Sayın Erhan Usta'ya şunu ifade etmek isterim: Burada, hizmet sunumunda yeni bir modele geçtik. Bir yatırım projesini bütçeye yatırım ödeneği koyarak yapabileceğiniz gibi, yıllara sari kira ödemesi şeklinde, baştan yatırımcı yatırımı yapar sonraki yıllarda da siz kira ödemesi şeklinde bunları ödersiniz. Bu şu anlama geliyor: Şehir hastaneleri projeleri sayesinde, belki önümüzdeki yıllarda Sağlık Bakanlığı bütçesi içerisinde kira ödemelerinin payı artacak ama buna karşılık, artık bu yatırım ihtiyacı azaldığı için benzer ölçüde de yatırım ödeneklerine olan ihtiyaç azalacak. Dolayısıyla bu bir denge içerisinde ve Kalkınma Bakanlığımızın da bu konuda yaptığı -Hazine Müsteşarlığımızı da takdirle karşılıyorum- çalışmalar sonucunda hayata geçmiştir.