Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakır seracılıkla ilgili bir konuyu gündeme getirdi ama şu anda detaylarına vâkıf olduğum bir konu değil. Tarım Bakanlığından ilgili arkadaşlar konuyu tetkik ederlerse biz de kendilerinden bilgi alır, sizlere veririz.

Sayın Erdem farklı yerlerde atamalarla ilgili konuları gündeme getirdi ama bunları çalışmak gerekiyor. Açıkça, detaylarına vâkıf değilim.

ARZU ERDEM (İstanbul) - Bizim için önemli, kayıtlara geçsin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bütün bu söylediğiniz hususlarla ilgili arkadaşlara talimat verdim, gerekli notları alıyoruz. Önümüzdeki günlerde, bu çalışmalar sırasında bunları da dikkate alacağız. Bu konuyu dikkatimize getirdiğiniz için teşekkür ediyorum.

ARZU ERDEM (İstanbul) - Ben teşekkür ediyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Akdoğan, anladığım kadarıyla, bir yapım işinde taşerona devredilmesiyle ilgili muhtemelen risklerden bahsetti. Tabii, konunun detaylarına vâkıf değilim. Bana daha detaylı bilgiler verebilirseniz ben de ilgili bakanımıza bu konudaki hassasiyetinizi iletebilirim ama şu anda benim doğrudan doğruya bir cevap vermem mümkün gözükmüyor.

Sayın Şimşek, bekçilik sınavını ben de şu anda sizden öğrenmiş oldum. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi de Sayın Bakanımızla paylaşacağım.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - 81 ilde 100 bine yakın bekçi alınacak.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tabii, şimdi, en kritik konu şehir hastaneleri projesi. Öncelikle, Mersin'de yaşayan bütün vatandaşlarımıza Mersin Şehir Hastanesinde bundan sonra alacakları birinci sınıf kaliteli sağlık hizmeti -kendileri için- hayırlı olsun. Bu projenin yapımında katkı veren bütün kamu kurumları yani arsasının tahsisini kim yapmışsa... Sonuçta burada önemli olan, Mersin halkına hizmet etmek. Demek ki bu projede kurumlar arası bir anlayış birliği içerisinde güzel bir netice alınmış.

Şehir hastaneleri projesi, doğası gereği, sadece mevcut devlet hastanelerinin yatak sayılarının artırıldığı projeler değildir. Bu projeler, gerçekten birinci sınıf sağlık hizmetlerinin verildiği, yeni ortamlarının oluşturulduğu projelerdir. Kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan bu projelerde yatırımcı baştan projeyi kendisi finansman ve yatırım riskini üstlenerek gerçekleştirir, hastane binasıyla ilgili bütün yatırımı kendisi yapar, finansmanı kendisi sağlar. Daha sonra da yine sözleşme çerçevesinde belirlenen süre içerisinde "ikinci faz" dediğimiz hizmet unsurlarını sunarsa o takdirde de bu dönemde kendisi hizmetleri yerine getirir. Burada, özellikle bina yapımına bağlı olarak kira ödemeleri söz konusu. Ayrıca hizmete açıldıktan sonra hastaneyle ilgili yürütülen bütün hizmetlerde de yine sözleşmeye bağlı olarak "P2" diye ifade edilen hizmet bedellerinin ödenmesi söz konusu. Bu modelle Türkiye birçok vilayetimizde şehir hastanelerine kavuştu, kavuşmaya da devam ediyor. Türkiye, gerçekten, 2002 yılı sonrası dönemde sağlıkta büyük bir değişimi, dönüşümü gerçekleştirdi. Bugün, birçok yabancıyla görüştüğümüzde, yabancılar bile Türkiye'deki sağlık hizmetlerindeki değişimi ve dönüşümü takdirle ifade ediyorlar. Bugün, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde yakaladığı başarı uluslararası düzeyde de dikkat çeken, takdirle karşılanan, önemli reform örnekleri arasında sayılan son derece doğru bir proje.

Şehir hastaneleri, sağlık hizmet sunumuna yeni bir soluk getirdi. Burada konforlu odalar, her türlü tetkikin yapıldığı, modern cihazların kullanıldığı ortamlar sağlanıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda şehir hastaneleri projeleri birçok vilayetimizde tamamlanarak hizmete girecek ve burada vatandaşlarımız hak etmiş oldukları bu iyi, kaliteli sağlık hizmetini daha rahat bir şekilde temin etmiş olacaklar.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Sayın Bakan, devletin kasasından para çıktı mı?

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) - Hazine kefil oldu mu, onu söyleyin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli arkadaşlar, evet, devletten para çıktı.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Devletin kasasından para çıktı mı, onu soruyorum. Ne kadar çıktı Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Çıktı, çıktı, arkadaşlar, onu ifade ediyorum. Şehir hastaneleri modelinde, biliyorsunuz, yapılan binaların yıllık kira ödemeleri var.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Binaların yapımında devletin kasasından ne kadar para çıktı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dolayısıyla bu sene açılan hastanelerin kira ödemelerine başladık. Önümüzdeki yıllarda da bunları ödemeye devam edeceğiz.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Yüzde 70 doluluk kapasitesi teminatı verildi mi? Öyle bir şey var mı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli arkadaşlar, siz merak etmeyin, biz bütçeden parasını koyuyoruz ve ödüyoruz.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Etmek zorundayız.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Ya, halkın parası o. O parayı siz ödemiyorsunuz ki halk ödüyor.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Kim ödüyor o parayı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başbakanın söylediği güzel bir şey var, en pahalı hizmet ulaşılamayan hizmettir. Dolayısıyla vatandaş artık hizmete ulaşıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Kim ödüyor Sayın Bakan o parayı? Siz cebinizden mi ödüyorsunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum.