Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Akdoğan, Yüksekova ve Şemdinli'yle ilgili bir konuyu gündeme getirdiler. Arkadaşlara söylüyorum şimdi, gerekli bilgileri alalım, nedir, herhangi bir şekilde söylediğiniz manada bir kesinti var mıdır, onu da sizlerle paylaşalım.

Sayın Erdem, biliyorsunuz, taşeronla ilgili çalışmaların devam ettiğini burada söylemiştim. Tabii, önemli konulardan bir tanesi de kurumsal kapsam yani hangi kurumlarda çalışacak personel kapsama alınacak? Bu konuyla ilgili olarak sizin bahsettiğiniz mevzu da dâhil olmak üzere bir değerlendiriyoruz. Herhâlde bir iki gün içerisinde bu işler bitmiş olacak.

Diğer taraftan, iktisadi idari bilimler fakültesi mezunları, biliyorsunuz, Maliye Bakanlığında en fazla istihdam ettiğimiz okul grubu. Arkadaşlar beni uyardı, daha yeni 2 bin gelir uzman yardımcısını almışız. Bu yıl içerisinde de yine defterdarlık uzman yardımcısı, gelir uzman yardımcısı, devlet gelir uzman yardımcısı olarak farklı unvanlarda tabii ki eleman alacağız. Hem Maliye Bakanlığı tarafından hem de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından idari kapasitemizi daha da geliştirmek, insan kaynağı sayımızı artırmak için bir gayretimiz var. Özellikle 2018 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kuracağımız risk analiz merkezi için personel alımı yoluna gideceğiz. Bu, son derece önemli bir konu. Genel Kurulumuzun da kabulleriyle Meclisten geçen yasa düzenlemesinden sonra inşallah -gerekli çalışmaları şu anda yapıyoruz- bu anlamda da genç mezunların bu yeni oluşturacağımız birimde istihdam edilmesinin önünü de açmış olacağız.

Sayın Basmacı, ben en son Denizli'ye gittiğimde trafik akıyordu.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Gerçekten mi? 1918 senesinde akıyordu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani akıyordu, ben Denizli'ye gittim, trafik gayet güzel akıyordu. Geniş bulvarları var.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Sayın Bakanım, artık yok.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Gayet de güzel, Denizli'yi kıskanıyorum, çok güzel bir şehir, yolları güzel.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Sizi misafir edeyim. Epeydir gitmediniz galiba.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, yok, yakında gittim,

MELİKE BASMACI (Denizli) - Mesela?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Birkaç ay önce gittim.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Peki, kendi arabanızla mı gittiniz, makamla mı? Makama açılıyor çünkü.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dolayısıyla, inşallah yakında da tekrar Denizli'ye geleceğim. Geçen gün Sayın Bakanımızla da görüştük.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Yani makam arabasıyla mı gittiniz Sayın Bakanım? Makama açılıyor yol.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Denizli'deki sanayicilerimizle bir araya geleceğiz. Denizli sanayisinin daha da gelişmesi, Denizli'nin çok daha ileri noktalara gitmesi noktasında oradaki ticaret, sanayi odalarıyla bir araya geleceğiz. Ben tahmin ediyorum, o gün gittiğimde de trafik çok rahat işleyecek.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Sivil arabanızla gidelim, ben de geleyim Sayın Bakanım, sivil arabayla ama.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Durmaz, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi rekor kırdı, yüzde 11'in üzerinde bir büyüme kaydetti.

KADİM DURMAZ (Tokat) - Sizden çok biz mutlu oluruz bu ülkenin büyümesine, göğsümüz kabarır.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ama aynı zamanda 2017 yılının üç çeyreğinde yani arka arkaya üç çeyrek büyüme ortalaması da yüzde 7'nin üzerinde. İnşallah, bu yıl sonu itibarıyla da Türkiye ekonomisi gerçekten olağanüstü bir performans gösterecek ve yılbaşında ortaya konulan bütün karamsar görüşleri ters yüz edecek şekilde büyüme serüvenine devam edecek. Bundan hepimizin memnun olması gerekir.

Burada kritik konulardan bir tanesi şu: Yani bir büyüme meydana gelir ama bu büyüme eğer geçici bir büyüme ise, sürdürülemez ise o zaman sıkıntı var.

İkinci konu: Bir büyüme meydana getirebilirsiniz ama bu büyüme eğer genele yaygın değilse...

KADİM DURMAZ (Tokat) - Tam da biz o noktada endişeliyiz işte.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir müsaade edin.

Bu büyüme genele yaygın değilse yani farklı farklı sektörlerde büyüme görülmüyor da bir iki sektörde büyüme varsa o da sıkıntılı.

Değerli arkadaşlar, 2017 yılında Türkiye ekonomisindeki büyüme hem sürekli büyümeye işaret eden hem de önümüzdeki yıla da olumlu sinyaller veren bir büyüme.

İkinci olarak, yine Türkiye ekonomisinin ilk 3 çeyrekteki büyümesi genele yaygın bir büyüme. Bütün sektörlerde büyüme yukarı yönlü devam ediyor. Bu da Türkiye ekonomisi açısından sevindirici ve özellikle ihracatı ve ikinci çeyrekten itibaren de yatırım harcamalarını sürüklediği bir büyüme döngüsüne girdik.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Dengeli bir büyüme değil Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu açıdan, burada, bütün bu sektörlere yayılmış büyüme ne demek? Bütün bu sektörlerde çalışanların, üretenlerin, yatırım yapanların yani 80 milyon Türk milletinin hep beraber kazanması demek.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Memur ve işçiye zam yapmıyorsunuz Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - İnşallah bu büyüme 2018 yılında da devam edecek.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Asgari ücretli inim inim inliyor, asgari ücretli!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, bir şey söyleyeyim size: Küresel finansal kriz sonrası OECD ülkeleri içerisinde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Cümlemi tamamlayayım.

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Memur, esnaf inim inim inliyor Sayın Bakan. Köylü inim inim inliyor, çiftçi inim inim inliyor. Bu nasıl büyüme böyle!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 2009 küresel kriz sonrası dönemde Türkiye ekonomisi, OECD ülkeleri arasında hem büyüme ortalaması bakımından en önde gelen ülkelerden bir tanesidir hem de küresel finansal kriz sonrası dönemde görece olarak en fazla istihdam sağlayan ülkelerden bir tanesidir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi, küresel finansal kriz içerisinde gerçekten büyümeyi ve istihdam artışını sağlayan nadir ülkelerden bir tanesidir. Bu dönemde, dikkat edin, Gezi parkı olaylarıyla başlayan yılları hatırlayın, 2013 yılından itibaren bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etmiştir.