Konu:Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Öncelikle, sayın vekilimizin konuşmasını -kalben söylüyorum- bütün milletvekillerimiz büyük bir sevgiyle, tebessümle ve içtenlikle dinlemişlerdir ama bir insanın kalbi neyse, kafasının ardındaki neyse onu başkalarında gördüğünü iddia eder. Bizim kalbimiz de gözümüz de bir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İkinci olarak, lütuf konusu... Değerli hatip, sayın vekilimizle önceki konuşmalarımızdan bihaber, bihaber olabilir. Hangi "context" içerisinde dün kendisiyle görüştüğümüzden bilgi sahibi de değil. Sayın vekilimizle dün burada bu konuşmayı yaptık ve kürsüye bugün geleceğini, bu konuşmaları yapacağını... Bu konuda bir adım ileriye gitmek için ne yapabileceğimiz konusunda da istişarelerde bulunduk ve ben bu istişarelere dayalı olarak kendisine de söylediğim şeyi bugün burada tekrar ettim.

Allah zandan saklasın insanı. "Lütuf" diye bir kelimeyi kalkıp da bize yakıştırmak gerçekten çok ayıp. Bunu yakıştıramadım, çok ayıp bir şey yaptığınız.