Konu:Roman Vatandaşlarla İlgili Konulara Gerek Hükûmetin Gerek Tüm Siyasi Parti Gruplarının Çok Ciddi Bir Desteği Olduğuna İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


Roman vatandaşlarla ilgili konulara gerek Hükûmetin gerek tüm siyasi parti gruplarının çok ciddi bir desteği olduğuna ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Burada bir defa Roman vatandaşlarımıza ilişkin gerek Hükûmetin gerekse de tüm siyasi parti gruplarının çok ciddi bir desteği olduğunu gördük, bir mutabakatı gördük. Sayın Özcan Purçu'nun da şahsında, burada bütün milletvekilleri nezdinde çok güzel bir intiba, güzel bir yer bıraktığını biliyoruz. Dolayısıyla bunu farklı bir şekilde yorumlamanın ben de şahsen doğru olmadığı kanaatindeyim. Gerçekten, bunu yani Sayın Özcan Purçu'ya olan sevginin bir göstergesi olarak, samimi bir gösterge olarak görüyorum ve bu anlamda da...