Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkanım, kıymetli milletvekili kardeşlerim, sevgili vatandaşlarımız; hepinize hayırlı akşamlar olsun efendim.

Evet, bütçeyi konuşuyoruz. Ben 5'inci maddede de konuşma yapacağım, onun için bu maddedeki konuşmamı Roman kardeşlerim için yapacağım.

Ülkemize sevindirici bir haber vermek istiyorum: 2 Roman gencimizden 1'i Mersin'den; Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu, ülkemize 3'üncülük madalyası getirdi, hayırlı uğurlu olsun. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bir diğeri de Kadir Dalkıran, Yalova'da geçimini kâğıt toplayarak sürdüren bir gencimiz; Karma Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası'nda 30 ülke içinde dünya 1'incisi oldu hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Biz de yürekten alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Evet.

Temennimiz, Roman gençlerine Spor Bakanlığımız daha çok destek versin, Roman mahallelerine spor sahaları yapılsın, daha büyük başarılar elde edelim.

Evet, arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak iki yıldan beri Romanların sorunlarını burada söylüyoruz, söylüyoruz ama maalesef... Bakın, gene bir bütçe dönemi geldi, gene para yok arkadaşlar, gene para yok, gene bütçeden pay yok. Yani ne olacak böyle?

Bakın, bir resmî istatistik: Avrupa'da en kalabalık Roman nüfusuna sahip ülke Türkiye arkadaşlar, 4 milyona yakın Roman nüfusumuz var. Ama sorunları biliyorsunuz, eğitimden istihdama kadar yeterince pay alamıyoruz.

Romanların yüzde 97'si işsiz arkadaşlar. Bakın, kayıtlı gençlerimizin, Roman çocuklarımızın çoğu, yüzde 80'inden fazlası ilköğretimden sonra eğitimden pay alamıyor fakirlikten, yoksulluktan dolayı. Gene, barınma konusunda ciddi sıkıntılarımız var diyoruz. Yüzde 82'sinin üzerindeki evler 1 odalı ya da 1,5 odalı oluyor arkadaşlar.

Ama maalesef, bakın, Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamında Roman Strateji Belgesi var ve bütün ülkeler, arkadaşlar, pay ayırıyor. Bakın, okuyayım size, bu resmî bir kaynak, resmî belge. 27 ülke Roman Strateji Belgesi'nde Sayın Maliye Bakanım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir dakika, duyamadım.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - 27 ülke Roman Strateji Belgesi'ne pay ayırıyor. Bakın, belgeler burada, en altta yeşil olan Türkiye, hiç pay yok arkadaşlar; yeşil olan Türkiye, hiç pay yok. (CHP sıralarından alkışlar) Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Bakın, dünya şampiyonu oldu çocuklarımız, yapmayın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Purçu, dün konuştuk ya.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bakın, okuyayım size: Arnavutluk 8 milyon 700 bin euro pay ayırmış; Bosna Hersek 5 milyon 300 bin euro pay ayırmış -Roman Strateji Belgesi'nde- Kosova bile 4,5 milyon euro pay ayırmış, efendim, Makedonya 8 milyon euro pay ayırmış; resmî bunlar arkadaşlar. Karadağ 11 milyon euro pay ayırmış, Sırbistan 13 milyon euro pay ayırmış; Türkiye'ye geliyorum, sıfır, sıfır, sıfır. Böyle olur mu arkadaşlar, böyle olur mu? (CHP sıralarından alkışlar) Ayıp ediyorsunuz, gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz vallahi ya! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Arkadaşlar, bakın, strateji belgesini niye yayımladınız o zaman? Romanların sorunları yok mu? Strateji belgesini niye yayımladınız? Sayın Cumhurbaşkanı ve Hükûmet, Roman Strateji Belgesi...

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) - Bu bütçe Romanların aynı zamanda.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Romanlar pay almıyor vallahi ya, yok ağabey, yok, almıyor, almıyor. Nasıl bütçe bu, nasıl bütçe arkadaşlar? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyin Sayın Purçu'ya.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - 27 ülke ayırıyor, biz niye ayırmıyoruz ya? Bizim sorunlarımızı anlattık, Roman Strateji Belgesinde...

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) - Kendi belediyelerinin yaptıklarını söyle. Kendi belediyelerinin Romanları nasıl yalnız bıraktığını söyle.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sayın Başkanım, susturabilir misiniz?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyin.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Vallahi zamanımı çaldılar, iki dakika verin bana.

BAŞKAN - Sayın Purçu, siz konuşun, serbest, buyurun.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bakın arkadaşlar, bilimsel konuşuyorum: Bu Hükûmetçe Resmî Gazete'de yayımlanmış, Roman Strateji Belgesi ve eylem planını yayımlamış ya! Sayın Cumhurbaşkanı imza attı, sizlerin bakanları imza attı. Dediler ki: "8 başlıkta Roman sorunu var; eğitim, barınma, sağlık..." Bu konularla ilgili Hükûmet plan yaptı ve bu plana, bu Strateji Belgesine bütçe ayırmadı. Bu aslında sizin eksiğiniz. Bunu niye yapmıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Stratejisi olan bir şeye para ayrılmaz mı? Vallahi Romanları kandırıyorsunuz ha, haberiniz olsun. Romanları kandırmayın artık, yeter. Sizi vallahi başkaları kandırıyor, biz bilemeyiz ama bizi siz kandırmayın ya! Böyle olmaz arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sayın Başkanım, zamanımı uzatacaksınız değil mi?

BAŞKAN - Siz devam edin Sayın Purçu, krediniz sonsuz bu Mecliste.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Tamam, sağ olun Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Arkadaşlar, bakın, pay ayrılmadı; başka bir belge sunacağım size. Roma 2020 politikası var, Avrupa Birliğinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde olduğu bir politika var, Roma 2020. Buraya Türkiye de üye şu an ve Türkiye, Hükûmet olarak bir rapor gönderdi buraya arkadaşlar. Bu raporda da şu yazıyor, çok ilginç: "Strateji belgesinde resmî olarak pay ayırmadık..." Ama Roma Integration 2020'de 3 milyar 543 milyon lira Romanlar için para harcandığı yazıyor 2016 için. Böyle bir şey nasıl oluyor arkadaşlar? Bir yanda sıfır lira, bütçede para yok; bir yanda da rapor yayınlanıyor. Bakın, burada rapor, Hükûmetin raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının. 3 milyar 543 milyon -küsuratı da var- para harcandığı söyleniyor, sadece şunu söylüyor Roman raporunda, parantez içinde diyor ki: "Sadece Romanlara harcanmış bir bedel değil." Ama biz bunun nesini gördük? Bize 500 bin euro harcayın arkadaşlar, 1 milyon euro harcayın yeter.

Yani bakın, sayın grup başkan vekilleri, size de dargınım ve kızıyorum. Ya, şurada çıkıp da şu bütçede Romanlar için iki cümle edin ya.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Konuş, konuş Sayın Purçu.

Buyurun.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sayın grup başkan vekilleri, bütün partilerin grup başkan vekilleri ve bütün partilerin milletvekilleri; ya, arkadaşlar -özellikle iktidarın- Sayın Muş, Romanlara bir şey demeyecek misiniz Allah aşkına?

BAŞKAN - Maliye Bakanına göster onu bir de.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sayın Bakanım, Sayın Bakanım...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dün konuştuk, Roman vatandaşlar için ne kadar güzel hizmetler yaptığımızı anlattık, konuştuk.

BAŞKAN - Tamam Sayın Bakanım, sonrasında size söz vereceğim, Sayın Purçu bitirsin.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sayın Bakanım, siz dediniz ki: "Resmî olarak strateji eylem planına para ayıramayız." Ama 27 ülke ayırıyor, siz niye ayırmıyorsunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Bitirsin, ondan sonra...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Kısa bir açıklama yapayım.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Siz niye ayırmıyorsunuz Sayın Bakanım? Lütfen...

BAŞKAN - Tamam. Sayın Purçu, bitti mi?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Unutma, iki dakika verdim, ona göre.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

Şimdiden yeni yılımız kutlu olsun arkadaşlar, ülkemize hayır getirsin inşallah. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun Sayın Purçu.

Şahsınızda, tüm Roman kardeşlerimize biz de selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Ben, sayın grup başkan vekilleri ve Sayın Bakanım da bu konuda bir laf etsin istiyorum.