Konu:Birleşmiş Milletlerin Kudüs Karar Tasarısı'nı Kabul Etmesine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


Birleşmiş Milletlerin Kudüs Karar Tasarısı'nı kabul etmesine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, yeni aldığımız bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına karşı, Birleşmiş Milletler, Kudüs Karar Tasarısı'nı 9'a karşı 128 oyla kabul etti. Allah hayırlı, mübarek eylesin. (Alkışlar)

ABD'nin kararı ilk açıklandığında da burada tüm siyasi parti grupları bu karara karşı yekvücut olmuş ve ortak bir deklarasyonla, kararı kınadığımızı hep birlikte ifade etmiştik. Meclisimiz de bu anlamda gerçekten güçlü bir ses olarak haksızlığa karşı, zulme karşı mazlumun yanında durdu. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden beri aynı dirayetle, aynı cesaretle ve kararlılıkla Kudüs'ün ve Filistin'in haklı davasının yanında oldu; İslam İşbirliği Teşkilatını topladı, orada sonuç bildirgesine bunu koydurttu. Ve son, dünden beri de, 14'e karşı 1 oyla, maalesef bir tek Amerika'nın oyuyla Güvenlik Konseyinde veto edilmişti ki dünyanın 5'ten büyük olduğunu bu kararla bir kez daha görmüş olduk, olması gerektiğini görmüş olduk. Ama çok şükür, bütün bu çalışmaların ışığında ve özellikle Amerika'nın bu Güvenlik Konseyi kararına karşı, tüm tehditlerine rağmen -son iki gündür özellikle tüm üye ülkelere farklı tehditlerde bulundu- bu kararla artık güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir kez daha deklare edilmiş oldu. Bu, tarihî bir adımdır bence. Artık bütün devletlerin eş değer olduğu adil bir dünya düzeni kurulması noktasında gerçekten önemli bir karardır. Artık "Ben güçlüyüm, ben yaptım." dememesi gerekiyor, diyememesi gerekiyor hiçbir ülkenin. Haklı olanın güçlü olması lazım ve doğru olanın yanında, Meclisimizin durduğu gibi, Türkiye'nin durduğu gibi, bütün dünyanın durması gerekiyor kanaatimle tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Ve tüm siyasi parti gruplarımıza da bir kez daha bu güçlü duruşları için ayrıca teşekkür ediyorum.