Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Mehmet Tüm Bey'in sorusuyla başlıyorum, emeklilerin yaşa takılanların sayısı konusunda bir sorusu var. Bu konudaki bilgilerin Sayın Bakan tarafından yazılı olarak verileceğini söylüyorum.

Sayın Göker'in sorduğu, biz buradayken makam arabalarının neden dışarıda çalıştıkları konusu. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Gerçekten eğer biz burada otururken devamlı çalışıyorlarsa yanlıştır, çalışmaması lazım ama eğer bizim kalkıp gelmekte olduğumuz bilgisi verildiğinde çalışıyorlarsa ona bir şey demiyorum. Ben onu öğreneceğim ve gereken tedbiri alacağım inşallah arkadaşlar.

Sayın Bakanın sorusuna yazılı cevap verilecek.

Kuyucuoğlu'nun PTT'yle ilgili sorduğu suali ben cevaplama noktasında değilim. Yine ilgili bakan arkadaşın yazılı olarak cevaplamasını isteyeceğim.

Sayın Ahrazoğlu'nun ağız diş sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık teknisyenlerinin sağlıklarını korumayla ilgili riskli hizmet verdikleri, bu riskli hizmet grubuna alınmaları gerektiği ve yıpranma payının verilmesi gerektiğiyle ilgili soruya gelince, elbette ki sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının düzeltilmesi ve düzenlenmesi için çalışmalarımız sürüyor.

Bir sonraki soruya, en son soruya da birlikte vereyim, Sayın Yıldırım'ın sualiyle birlikte cevaplamış olayım. Doktorların özlük haklarıyla ilgili çalışmamız var. Özlük haklarını geliştirmek, emekli maaşlarını artırmak ve yıpranma payını doktorlara kazandırmakla ilgili bir çalışmamız var ve önümüzdeki ayda, ocak ayında imkân olursa sağlıkla ilgili bir yasa paketi getireceğiz. Bunun içerisinde doktorların özlük haklarıyla ilgili çalışmalar da olacak.

Diğer arkadaşımız Sayın Arslan'ın vergilerle ilgili sormuş olduğu soruya yazılı cevap verileceğini burada beyan ediyorum.

Ben teşekkür ediyorum.