Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, tabii, şu anda burada nöbetçi Bakan olarak bulunuyorum; hepsine cevap veremeyebilirim, bir kısmını yazılı olarak cevaplayacağım arkadaşlar.

Sayın Aydın'ın, HES çalışmasıyla ilgili, Tortum'daki...

HES çalışmasıyla ilgili, Tortum'da Bakan Bey'le -Enerji Bakanımızla-görüşülmüş.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Rafa kaldırılmıştı oldu, ne oldu? Bir şeyler oldu.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Tekrar bu konuyu Bakan Bey'le görüşmekte fayda var.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Sanki bir, iş adamları... Bir şeyler mi oldu?

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Bir sorun yok orada.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Onun için yazılı olarak cevap vereceğim.

Sayın Çamak -yanlış zikretmiyorum herhâlde- bütçe hakkı elbette çok önemli. Bütçe hakkı Meclisin üzerinde, Türkiye'de de aynı şekilde. Ek ödenekler bütçe kanunu dışında bir hadise değil, ek ödenekler de bütçe kanunundan alınan yetkiyle kullanılıyor, dolayısıyla bütçe hakkının içerisinde.

Sayın Gürer, 109 bin öğretmen açığına rağmen atanamayan öğretmenler konusunu, takdir edersiniz, Millî Eğitim Bakanımıza yazılı olarak cevaplanması için ileteceğiz. İnşallah, oradan olumlu bir cevap gelir.

Teşvik kredilerinin geriye dönüş oranını net olarak bilmiyorum ama teşvik kredilerinin geriye dönüş oranının yüksek olduğunu biliyorum. Bu konuda da net cevabı yazılı olarak sizlere ulaştıracağız. Sayın Kayan'ın sorusu bu.

Kocaeli Gebze Devlet Hastanesi ve bitme süresiyle ilgili konu ve temeli atılacak olan hastaneyle ilgili konuyu da -şu anda rakamları, tarihleri tam hatırlayamıyorum- yazılı olarak cevaplayacağım.

Sayın Behçet Yıldırım'ın atanamayan sağlıkçılar konusuna gelince; iki tane kuradan sonra şu anda elimizde atanamayan sağlıkçı sayısı 1.140 civarında. Bunların soruşturmaları geldikçe biz atanmasında sakınca olmayanları atıyoruz. Sanıyorum, önümüzdeki günlerde artık bu nihayetlenecek ancak yeni atamalar için ise önümüzdeki iki hafta içerisinde yine kura açacağız.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Recep Bey 16 bin demişti, siz 11 bin alım dediniz, 5 bin açık var Sayın Bakan. Sizden önceki bakanın 16 bin açıklaması var.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Bu atanamayanlar biliyorsunuz kurayla gelenler. Bunlar kanun gereği, bizim açacağımız bir şey yok, zorunlu hizmet olarak atıyoruz.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Yani "Alınacak." demişti ama.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Yani hiç kimse dışarıda kalmıyor, mezun olan pratisyen hekim arkadaşlar ve diğerleri, uzmanlar geldiğinde atanıyor.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Çok soruyorlar, çok.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Atanamayan konusuna gelince; soruşturması bitmediği için atanamayan arkadaşlardan bahsediyoruz. Onların da önümüzdeki günlerde soruşturmaları bitecek elbette. Geldikçe biz asla beklemeden atıyoruz. Yeni kura önümüzdeki iki hafta içinde çekilecek.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - 40 bin kişi alın Sayın Bakanım. 40 bin kişi alın sağlığa.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ben kalanların yazılı olarak cevaplanacağını beyan ettim.

Teşekkür ediyorum.